En Etiopier blant Samer

Fred bygges på menneskers felles intellektuelle og moralske solidaritet. Den Etiopiske professoren i matematikk Andualem Gebremichael ved den Samiske Høyskolen legemliggjør denne ideen.

Fredsbygging gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap og kultur er i førersetet på FNs agenda. Men hva får så en etiopisk matematiker til å pugge verbbøyninger og joik på samisk?

Photo:Åse M.P. Pulk

Kulturelle forutsetninger

Etter en oppvekst og universitetsstudier i Addis Ababa rettet Gebremichael sitt fokus på å folks oppfattelse av utdanning. Gjennom sin doktorgradsavhandling på Universitetet i Agder forsket han på relevansen av matematikk for gymnasieelever i Etiopia, og avdekket de kulturelle forutsetningene som er avgjørende for at en utdanning oppfattes som relevant.

Hovedfunnet i hans avhandling var det viktige forholdet mellom kultur og læring, hvor særlig språk var en av de avgjørende faktorene. Gebremichael personifiserer nå sine funn, som student av det Samiske språk og kultur i Kautokeino.

Samene er urfolket som holder til i de nordlige delene av Skandinavia, Finland og Russland. De rundt 100,000 samene har en særegen felles kulturarv med over 11 forskjellige språk. De fleste Samer er i dag godt integrert i de skandinaviske samfunn, med flertallet av dem boende i større byer. Det Norske Sametinget har sitt hovedsetet i Kautokeino.

Photo: Christina Gjertsen

Studerte på Amharisk og Engelsk – underviser på Samisk

Den etiopiske professoren søkte arbeidsmuligheter i Norge, og ble tilbudt en lærerstilling ved den Samiske Høyskolen i Kautokeino. Dette tilbudet kom imidlertid med forbehold om at Gebremichael måtte lære seg Samisk, og til slutt undervise på urspråket. Ikke en mann som viker unna en utfordring, og ivrig etter å leve ut funnene i sin oppgave, er nå 50-åringen delaktig og dypt engasjert i den Samiske kulturen.

«Når det gjelder matematikk er det viktig at studentene lærer på sitt eget språk. Dette påvirker ikke bare deltakelse, men øker også læringsutbytte,» sier Gebremichael.

Den Samiske Høyskolen har det nasjonale ansvaret for høyere utdanning i Norge. Det akademiske tilbudet skal speile behovene til det Samiske samfunnet, og har som formål om å utvikle det samiske akademiske språk. Høyskolen har studenter fra hele den Samiske diaspora.

Gebremichael innrømmer at å tilpasse seg en ny hverdag i Nord-Norge har sine utfordringer, men understreker at «til tross for klimaforskjellene mellom solfylte Etiopia og bitre Arktis er det viktig at utdanning er engasjerende og morsomt, og dette kan kun oppnås gjennom kulturell forståelse.»

Professoren er ikke fremmed for et land med språklig mangfold. Hans hjemland Etiopia har hele seks offisielle språk, i tillegg til mange regionale dialekter. Gebremichael gjennomførte sine universitetsstudier på Amharisk og Engelsk i Etiopia, før han lærte Norsk ved siden av sitt doktorgradsarbeid. Nå gleder han seg til å legge til enda et språk i repertoaret sitt.

Photo: Christophe Petit Tesson/EPA

Fredsbyggende

Tverrkulturell forståelse er viktig i den stadig økende globaliseringen av verden. Gjensidig forståelse blant mennesker danner grunnlaget for FNs arbeid i en verden med kulturelt mangfold. Dette budskapet er også skrevet ned i UNESCOs grunnlov.

«Siden krigers begynnelse er i menneskers hoder, er det i hodet på menn og kvinner at forsvaret for fred må konstrueres.»

2019 var verdens internasjonale år for urspråk. Dette FN fokuset økte bevisstheten om konsekvensene av truende urspråk over hele verden, og hadde som formål å etablere en kobling mellom språk, utvikling, fred og forsoning.

LES også: Snøens språk

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19