Hva ville du kalt avfallsvirvelen som finnes i Stillehavet?

0
696
campaign1

campaign1
Hva ville du kalt avfallsvirvelen som finnes i Stillehavet? Visste du at hver eneste kvadratkilometer av havet inneholder 18.000 plastpartikler? En kreativ kampanje fra det finske FN-forbundet setter fokus på at plastavfall i havet påvirker oss alle.

Kampanjen, som ble lansert i januar, har fått positiv respons. Hjemmesiden for kampanjen har blant annet en quiz om bærekraftig utvikling og en underskriftsinnsamling for en internasjonal traktat om plastavfall. FN-forbundet i Finland ber også folk om å komme med forslag til et navn til det «Åttende kontinent»; avfallsvirvelen.

«Vi prøver å vise hvordan folk kan ta del i FN-prosessene» sier leder av FN-forbundet i Finland Helena Laukko.

Kampanjen er utviklet i forbindelse med diskusjonen om bærekraftig utvikling og FNs utviklingsmål post 2015. «Vi håper at de nye målene vil være universelle og bærekraftige mål for utvikling» sier Laukko. «Vi søkte etter et tema som ville berøre mennesker i Finland, i Europa, i utviklingslandene og i resten av verden. Plastavfall er et problem som ikke kjenner landegrenser» tilføyer hun.

Mengden av plastavfall i havet er ikke avtagende. Faktisk er det helt motsatt. Ifølge FNs miljøprogram inneholder hver kvadratkilometer i havet cirka 18.000 plastpartikler.

Finlands FN-forbund foreslår at den finske regjeringen utforsker muligheten for å ta initiativ til en internasjonal FN-traktat om plastavfall i havet.

I følge Laukko har problemet eskalert de siste 20 årene og det ser ikke ut til å bli bedre. Hun understreker også at det ikke er noen internasjonal mekanisme for å håndtere problemet.

Plastavfall er et tema som bekymrer grupper som ellers ikke involverer seg i debatter om bærekraftig utvikling. Laukko nevner blant annet fiskere og dykkere som noen eksempler.

«Selv om problemet med plastavfall har blitt undersøkt løpende de siste 20 årene er det ikke alle som er klar over at det er et problem» tilføyer hun.

Det er nødvendig å samarbeide for å takle problemet med plastavfall i havet. I følge Laukko er rensning av havet i alle lands interesse, ikke kun for Finland. Derfor er kampanjen ikke kun rettet mot Finland, men sikter etter å lage en internasjonal underskriftsinnsamling som skal forelegges FN i 2015.