En verden uten bier er en verden uten mat

Bier er i fare for å bli utryddet. Mennesker er også truet når biene forsvinner. De små insektene bidrar nemlig til matproduksjon verden over. Nedgang i biebestanden vil føre til reduserte avlinger og usikre matforsyninger. 20. mai markerer FN Verdensdagen for bier for å øke oppmerksomheten om bienes rolle i økosystemet.

Bier og andre pollinatorer som sommerfugler, kolibrier og flaggermus, spiller en viktig rolle i matproduksjon. Mange planter er avhengige av bienes pollinering. Pollinering bidrar til global matsikkerhet, avlingsproduksjon, bøndenes levebrød, mangfold i dyrelivet, økosystembalanse, sunn jord og ren luft.

75 prosent av verdens matavlinger og 35 prosent av det globale landbruksarealet trenger pollinatorer for å beskytte økosystemet.

Bie spiser honning
Foto: Leandro Fregoni/Unsplash

På randen av utryddelse

Ifølge forskning er en tredjedel av bier og sommerfugler er på randen av utryddelse. Hvis denne trenden fortsetter vil ikke biene lenger pollinere de mange viktige og næringsrike avlingene som nøtter, frukt og grønnsaker. Konsekvensene av dette blir et begrenset og ubalansert kosthold som vil påvirke den globale folkehelsen.

Mangel på bier vil også føre til økonomiske tap. Det er derfor viktig å tydeliggjøre den økonomiske verdien og de mange fordelene som finnes ved å beskytte biene og andre pollinatorer. Bønder har allerede innført tiltak for å fremme bienes liv hvilke har ført til bedrende innhøstinger. Et eksempel er UNDP sin kampanje Buzzing with life, UNDP.

Intensivt jordbruk, skadelige plantevernmidler, overbefolkning, byspredning, tap av blomsterhabitat, avskoging og klimaendringer er svært truende for pollinatorene. Vi har derfor alle et ansvar å ta for å beskytte biene – forbrukere, produsenter og beslutningstakere.

Bærekraftig jordbruk

Ved å variere matproduksjonssystemer kan vi bidra til biologisk mangfold som vil komme biene til gode. Et bærekraftig jordbruk kan også føre til at bruken av plantevernmidler minimeres. Tilrettelegging for lokale birøktere som produserer rå honning vil også være fordelaktig for biebestanden.

Birøkter og bikuber
Foto: Annie Spratt/Unsplash

I Oslo, for eksempel, har ByBi vært en aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi og til Oslo Kommunes Strategi for grønne tak og fasader. ByBi tilrettelegger for urban birøkt og deres arbeid henger også sammen med flere av FNs bærekraftsmål.

20. mai markerer FN Verdensdagen for bier for å spre informasjon om bienes betydning for menneskeheten og hvordan disse pollinatorene kan beskyttes mot utryddelse. Ved å beskytte biene beskytter vi også matforsyningen vår.

Les også: Beskytt hvalene for å beskytte planeten

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19