Et fornyet og sterkere partnerskap trengs for å nå tusenårsmålene vedrørende fattigdomsbekjempelse.

0
605
UN Photo/Evan Schneider

UN Photo/Evan Schneider
20. SEPTEMBER, 2013 – Det internasjonale samfunnet må fullføre sine forpliktelser og sammen komme frem til universelt aksepterte mål for fattigdomsbekjempelse, uttalte FNs generalsekretær Ban Ki-moon i dag under lanseringen av en ny rapport. Rapporten slår fast at den globale økonomiske krisen fortsatt forhindrer viktige fremskritt når det kommer til tusenårsmålene (MDGs).

«Nye land og andre partnere trapper opp sin egen innsats, men vi må alle opprettholde våre forpliktelser når det kommer til å assistere: utvikling, klima finansiering og innenriks reussurs mobilisasjon» sa Ban Ki-moon til journalister utenfor FNs hovedkvarter i New York, hvor han lanserte rapporten: 2013 MDG Gap Task Force Report.

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face,  viser at utviklingsland nyter en bredere tilgang enn før til teknologi, marked for eksport, essensielle medisiner og gjeldssletting.
Ban Ki-moon forklarte også hvordan tariffer på eksportvarer fra utviklingsland har gått ned mens volumet på samme tid har gått opp.Tilgang til internett og mobiltelefoni øker, mens medisiner for å behandle sykdommer som HIV/AIDS blir billigere. «Det er likevel mye igjen å gjøre,» sa Ban Ki-moon under lanseringen, som kommer under 1000 dagers aksjonen for å øke fremskrittene mot tusenåresmålene.

«Det viktigste budskapet som kommer ut av denne rapporten er: La oss snu situasjonen» sa Olav Kjørven, assisterende generalsekretær og direktør ved byrået for utviklingspolitikk ved FNs utviklingsprogram (UNDP), som leder arbeidsgruppen sammen med FNs økonomiske og sosiale byrå (UN-DESA). «La oss stoppe denne erosjonen, la oss stoppe dette frafallet når det kommer til forpliktelser relatert til nødhjelp… og vise at vi tar dette globale partnerskapet på alvor de siste to årene før vi når 2015».

I følge rapporten er flere av de viktigste målene allerede nådd eller er i ferd med å nås før 2015. Dette er et resultat av kollektiv innsats gjort av hele det internasjonale samfunnet, myndigheter, privat sektor, sivilt samfunn og andre aktører.