Sør reiser seg—menneskelig framgang i en mangfoldig verden

0
620
Hunamdev

Hunamdev
15.03.13 Rebeca Grynspan, nestleder av FNs utviklingsprogram (UNDP) og Undergeneralsekretær i FN, lanserte i går organisasjonens nye rapport om menneskelig utvikling. Human Development Report 2013, med tittelen ”Sør reiser seg—menneskelig framgang i en mangfoldig verden», handler om den betydelige veksten innen økonomi og menneskelig utvikling i Sør, og hvordan denne både har endret den globale maktbalansen og samtidig bedret livskvaliteten for milliarder av mennesker.

«For første gang på 150 år er produksjonen i de største økonomiene i Sør—Brasil, Kina og India—lik produksjonen til de seks største økonomiene i Nord», sa Grynspan. Samtidig understreket hun at framgangen ikke bare handler om økonomisk vekst, men om reell menneskelig utvikling som bedrer livskvalitet, slik som utdanning, helse, og politiske tiltak som minsker forskjeller mellom fattige og rike. Globalt har middleklassen vokst betydelig. I 2030 vil 80 prosent av verdens middleklasse bo i det som regnes for utviklingsland i dag.

2013-rapporten identifiserer mer enn 40 utviklingsland med framgang i menneskelig utvikling, og som passerte det globale gjennomsnittet med betydelig margin i de siste tiårene. Den ser også nærmere på 18 av disse landene, som rangerer fra de med aller raskest utvikling- først og fremst Kina – til de mindre landene i Sør som også har hatt stor suksess, slik som Chile, Ghana og Thailand.

Disse landene har svært forskjellig historisk bakgrunn, politiske systemer, økonomiske profiler og utviklingsprioriteringer, men de deler noen viktige kjennetegn. De fleste var aktive «utviklingsstater» som forsøkte å dra strategisk nytte av mulighetene som representeres av verdenshandelen. De har også investert tungt i menneskelig kapital gjennom helse-og utdanningsprogrammer og andre viktige sosiale tjenester. «Staten bør fokusere på mennesker, fremme vekstmulighetene samtidig som den beskytter mot risiko,» sier rapporten.

Bistandsminister Heikki Holmås deltok også på lanseringen. Han påpekte at Latinamerika og Afrika sør for Sahara fortsatt er de to regionene med høyest grad av økonomiske forskjeller i verdensmålestokk. «Rapportens konklusjoner gir grunn til optimisme», sa han og pekte spesielt på anbefalingene om å investere i sosiale goder som helse og utdanning, kombinert med fordelingspolitikk og tilrettelegging for deltakelse i verdenshandelen som en god oppskrift for bærekraftig utvikling.

Økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo påpekte i sin kommentar at jevn fordeling kanskje har blitt et noe motepreget tema. Han etterlyste en nyansert og ærlig debatt om temaet, muligens med spesiell fokus på det han kalte ”krisen i inntektsforskjeller”.

Human Development Rapporten ble også lansert globalt i går i Mexico av den meksikanske presidenten Enrique Pena Nieto og UNDP-sjef Helen Clark. Norge topper igjen den årlige indeksen, etterfulgt av Australia og USA, mens Kongo og Niger havner på nederst på listen.