Sterk nordisk støtte til Türkiye og Syria

De nordiske landene har samlet seg for å støtte Türkiye og Syria etter de dødelige jordskjelvene som fant sted på mandag. Regjeringene i de fem landene har annonsert økonomisk støtte til FN-organisasjoner og humanitære organisasjoner, samt sendt spesialiserte hjelpearbeidere.

Norge: Statsminister Jonas Gahr Støre har informert om at Norge gir 150 millioner kroner (13,6 millioner euro) i støtte til FN, Røde Kors og de store norske humanitære organisasjonene til hjelpearbeid i områdene som er rammet av jordskjelvet, både i Türkiye og Syria. Norge har også sendt fire eksperter for å bistå med å koordinere kriseresponsen.

– Dette er en kamp mot klokken, og vintertemperaturene gjør situasjonen enda mer prekær. Jordskjelvet har ført til enorme ødeleggelser, sier Støre.

Danmark: Den danske allmennheten har også reagert sterkt. Dansk Røde Kors har samlet inn 10 millioner danske kroner (1,3 millioner euro) på under to dager. Den danske staten har donert 30 milion DKK (4 millioner euro) «Donasjonen vil bli brukt til grunnleggende nødvendigheter, som tepper, soveposer, vann, mat og i noen tilfeller kontanter,» sier utviklingsminister Dan Jørgensen.

Finland: Finland skal gi 1 million euro i humanitær bistand til Türkiye og Syria gjennom Den internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. I tillegg til humanitær bistand sender Finland eksperter til Türkiye for å bistå i rednings- og hjelpearbeidet.

– Omfanget av menneskelig nød er enormt i regionen, og frykten for etterskjelv gjør det verre. Finland ønsker å  hjelpe de som er rammet av katastrofen så fort som mulig, sier utviklingsminister Ville Skinnari.

Aleppo-Syria-earthquake
Søket etter overlevende fortsetter i Al-Aziziyeh-området i Aleppo i Syria. Foto: NHCR/Hameed Maarouf

Island: Et team av islandske spesialister innen jordskjelvsøk og -redningsledelse har ankommet Türkiye. Spesialistene er en del av International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), et globalt nettverk av mer enn 90 land og organisasjoner under FN. I tillegg vil Island gi økonomisk bistand gjennom internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner.

Sverige: Den svenske regjeringen har annonsert et bidrag på SEK 37 millioner (3,27 millioner euro) i humanitær støtte gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og FNs sentrale beredskap

– Kjernestøtten som Sverige allerede bidrar med, utgjør en stor forskjell på bakken i Türkiye og Syria, sier minister for internasjonalt utviklingssamarbeid, Johan Forssell.

Den første gruppen svensk personell fløy til Türkiye et døgn etter jordskjelvet. Regjeringen har også gitt Sivilberedskapsdirektoratet fullmakt til å tilby støtte via NATO. I tillegg er et felles nordisk team på 12 spesialister fra Danmark, Finland og Sverige sendt til Türkiye på vegne av EUs beredskapskoordineringssenter.

Ønsker du å hjelpe?

Du kan støtte FNs nødhjelp til ofrene i Türkiye og Syria her og her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19