Et kjært vårtegn trues av klimaet

Et klassisk vårtegn er rødnebbternens ankomst. Stigende havtemperaturer i Nord-Atlanteren truer nå dens eksistens. 8. mai er Verdens dag for trekkfugler.

Rødnebbternen reiser verden rundt. Selv om den elsker sol, er den ikke alt for glad i varme somre. Tvert imot flyr den millioner av kilometer for å sikre seg de kjølige somrene på den nordlige og sørlige halvkule.

Rødnebbternens hekkeområder er sirkumpolare som dekker de arktiske og subarktiske områdene i Europa, Asia og Nord-Amerika. I Europa tilbringer den somrene fra Bretagne i sør-Frankrike til nord for polarsirkelen. På høsten reiser den mot Antarktis hvor den oppholder seg i løpet av den nordlige vinteren som da naturligvis er sommer på den sørlige halvkule.

Hekkeplass for rødnebbterne
Hekkeplass for rødnebbternen ved Jökulsárlón på Island. Foto: Jakub Fryš

Gjennomsnittlig levealder for rødnebbternen er cirka tjue år, men noen lever til midten av trettiårene. Rødnebbternen er i rødlistekategorien til Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) over truede arter. Enn så lenge er den kun oppført som «nær truet».

«Antallet rødnebbterner på Island har redusert de siste ti årene» i følge Guðmundur A. Guðmundsson, dyreøkolog ved Islands institutt for naturhistorie.

Både rødnebbternen og andre trekkfugler, eksempelvis lundefuglen, er truet av kollapsen av tobisbestanden i havene rundt Island.

«En sannsynlig årsak er den stigende havtemperatureren» sier Guðmundsson. Tobisbestanden er truet av den tidlige blomstringen av alger.

Det er for tiden cirka 250 000 hekkeplasser på Island.

Noe som gir grunn til håp er at lundefuglen begynner å innhente seg, så forhåpentligvis kommer rødnebbternen til å gjøre det samme.

En trippelkrise

Inger Andersen, leder for FNs miljøprogram, påpeker at trekkfugler er verdensreisende som i generasjoner har vært en fellesnevner for mennesker, land og økosystemer. «De er også høyt prioritert hos det FNs miljøprogram kaller den tredoble planetkrisen – klimaendringer, tap av biologisk mangfold og forurensning. Klimaendringene forandrer og forstyrrer trekkfuglenes flymønster» sier Andersen.

«Grunnet stadig naturødeleggelser trues disse pollinatorene som er helt essensielle for matsikkerhet og velvære. Forurensede stoffer, enten på land eller i vann, har vist seg å være giftige for trekkfugler».

Les også: Vi kan stifte fred med naturen dersom vi handler nå

En ekte globetrotter

Rødnebbternen har verdensrekord i lengste trekk. Hvert år trekker den fra polarsirkelen til den antarktiske sirkelen. Men de flyr ikke direkte fra nord til sør, hver enkel rødnebbterne har tilbakelagt nesten 100 000 kilometer – eller to ganger jordens omkrets.

«Den er på farten stort sett hele året», forklarer Guðmundsson. «I langer perioder lever den på havet hvor den bæres av vindstrømmer».

Rødnebbterne som flyr
Foto: Wikimedia Commons.

På Nord-Island markerer rødnebbternen våren i slutten av april, når den kommer for å bygge rede. Når fugleungene er flyveferdige i august, flyr den mot sør. Den flyr imidlertid ikke i en rett linje, snarere en s-formet kurve. En av dens velkjente mellomlandinger er Cape Town i Sør-Afrika i november.

«Når den når Antarktis holder den seg nær iskanten og beveger seg gradvis østover. De svenske og nederlandske rødnebbternene flyr helt ned mot Australia, mens de islandske og grønlandske vender tidligere tilbake til Weddellhavet i det sørlige Arktis. Derfra tar de av nordover i mars, og opptil halvannen måned senere når de sitt mål til oss på Island».

På vei til hekkeplassene på Island og Grønland er de kjent for å ha mellomlandinger i Brasil hvor de krysser Andesfjellene.

«Det er et stort eventyr» sier Guðmundsson.

Folk må være på vakt

Etter den lange reisen legger rødnebbternen, overaskende nok, eggene sine i relativt ubeskyttede områder, nesten på bakken. Fuglen er imidlertid veldig beskyttende overfor ungene sine og nøler ikke med å angripe mennesker ved å hakke på dem med sine spisse nebb.

Fisker mater rødnebbterne

Andre fugler som hekker i nærheten av rødnebbternen sitt rede kan dermed dra nytte av dens aggressive forsvar.

Et sterkt forsvar er nødvendig for mange trekkfugler. Verdens trekkfugldag markeres to ganger årlig – om våren og høsten. «Syng, fly og svev – som en fugl!» er temaet for årets dag den 8. mai. Verdens trekkfugldag er en global kampanje dedikert til å øke bevisstheten om trekkfugler og behovet for internasjonalt samarbeid for å bevare dem.

«På Verdens trekkfugldag oppfordrer jeg oss til å doble vår forpliktelse for å takle den tredoble planetkrisen og sikre fuglesangens fremtid» sier Inger Andersen, leder for FNs miljøprogram.

World Migratory Bird Day 2021

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19