Generalsekretærens budskap på FN-dagen

0
715

På denne Forente Nasjoners dag, og hver dag gjennom hele året, er Forente Nasjoner på jobb – for planeten, for arbeid, for ”vi – folket”.

Vi yter mer humanitær hjelp enn noen andre – og til de vanskeligste områder. Vi vaksinerer 40 prosent av verdens barn. Vi sørger for mat til mer enn 100 millioner mennesker og hjelper mer enn 30 millioner flyktninger, de fleste av dem kvinner og barn på flukt fra krig og forfølgelse. Vi ansetter flere fredsmeglere enn noen gang – over 115.000. Kun i løpet av det siste året har vi sørget for assistanse til valgprosesser i nesten 50 land. Hele FN-systemet har blitt mobilisert som følge av en global økonomisk utfordring og den sosiale uroen dette skaper.        

Folk ser til FN som en fredsbevarende enhet, en bekjemper mot sult og fattigdom, og en støtte til menneskerettigheter og utdanningsmuligheter i hvert hjørne av verden. De ser til oss for å stanse spredningen av dødelige våpen og sykdommer, og til å beskytte mennesker og familier som rammes av katastrofer. I desember vil de se til oss for å signere en omfattende, rettferdig og ambisiøs klimaavtale som kan beskytte oss alle og bane vei mot en grønnere og mer bærekraftig økonomi.

Dette er et unikt øyeblikk i verdensforhandlingene. Mangfoldige kriser – mat, drivstoff, økonomi, influensa – bryter inn samtidig. Klimaendringene øker for hver dag. Alt illustrerer det 20. århundres sannhet: vi deler èn planet, èt hjem. Som folk, som nasjoner, som art – vi synker eller svømmer sammen.

Forente Nasjoner gjør sitt ytterste for å sette de store temaer på dagsorden og se den store helheten. Vi er i gang med å forme en ny multilateralisme som kan gi virkelige resultater for alle mennesker, særlig dem i nød. Men jeg er også svært klar over hvor langt vi har å gå og avstanden mellom forpliktelse og handling. På denne FN-dagen vil jeg at vi skal bestemme oss for å fordoble våre tiltak på vegne av de sårbare, de maktesløse, de forsvarsløse. La oss stå mer samlet enn noen gang, forent med et mål og forent i handling for å gjøre verden til et bedre og tryggere sted.