Europa farges i FN blått

I forbindelse med markeringen av FNs 75-årsjubileum den 24.Oktober har FNs regionale informasjonskontor for Vest-Europa lansert et initiativ for å farge Europa i FN blått. Mer enn 200 ikoniske bygninger og landemerker over hele kontinentet deltar i kampanjen «Turn Europe Blue

Den 24.Oktober 1945 trådte FN pakten i kraft, og i 2020 markeres den offisielle etableringen av FN for 75 år siden. Fra Stockholms Katedral og Universitetsplassen i Oslo til EU bygninger i Brussel og Palais de Justice i Lyon vil farge europeiske byer i blått på markeringsdagen.

Photo: Evan Schneider (UN)

Blåfargen som vi idag assosierer med FN ble vedtatt som del av det offisielle FN flagget i 1947. Fargen blått ble valgt som en motpol til fargen rødt, krigens farge. Ifølge Michel Pastoureau, som forfattet boken «Bleu – histoire d´une couleur,» er folks assosiasjoner til fargen både harmoni og fred. FN blått fanger i så måte FNs raison d’être.

I samsvar med dette er Turn Europe Blue et symbolsk initiativ som har som formål å forene verdens borgere gjennom FNs ideer og mål. Fredspromotering, bærekraftig utvikling, menneskerettighetsfokus og fostring av håp er viktige elementer i kampanjen.

Dette fokuset er også hva FNs generalsekretær António Guterres understreker:

«Vi står ovenfor kolossale utfordringer. (Kun) med global solidaritet og samarbeid kan vi overkomme dem. Nettopp dette er kjernen i FN. På denne jubileumsmarkeringen ber jeg at folk over hele verden samles. De Forente Nasjoner står ikke bare med dere…De Forente Nasjoner er dere.»

75-årsmarkeringen preges av en tid med store globale utfordringer som er blitt ytterligere forverret som følge av COVID-19 pandemien. Derfor er markeringen en viktig påminnelse om at en tid med utfordringer kan fostre en tid med muligheter og positive forandringer. Gjennom å farge Europa blått kan vi fremme vår felles globale innsats for en bedre verden.

Bli med i kampanjen med #EuropeTurnsUNBlue og #UN75

Les også: Der det er konflikt er det sult

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19