Europakommisjonen søker bedre tiltak mot menneskehandel

0
641
reden international

reden international
23.04.13 – 23 632 personer ble identifisert som, eller antatt å være, ofre for menneskehandel innenfor EU i perioden 2008 til 2010, ifølge en rapport fra Europakommisjonen som ble utgitt forrige uke.

«Det er vanskelig å forestille seg at titusener av mennesker i våre frie og demokratiske EU-land kan bli berøvet sin frihet og utnyttet, og handlet som varer for profitt. Men dette er den triste sannheten, og menneskehandel finnes overalt og tettere på oss enn vi tror», uttalte Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

For å styrke innsatsen mot menneskehandel vedtok EU i april 2011 et direktiv, men bare 6 av de 27 medlemsstatene hadde innarbeidet direktivet i deres nasjonale lovgivning ved fristens utgang 6. april i år.

Mest urovekkende er det at antallet mennesker som er blitt utsatt for menneskehandel i og til EU har økt med nær en femtedel på tre år, mens andelen menneskehandlere som ender i fengsel har sunket med 13 prosent i samme periode.

«Det er veldig skuffende å se at til tross for disse foruroligende trendene, er det bare et fåtall land som har implementert menneskehandelsdirektivet og jeg oppfordrer de som enda ikke har gjort det til å overholde sine forpliktelser», sa Malmström.

Rundt to tredeler av ofrene for menneskehandel var kvinner. Hvis jenter inkluderes øker denne andelen til 80 %. Rapporten viser at 62 % av ofrene ble handlet for seksuell utnyttelse og 25 % for tvangsarbeid, og det ble også påvist tilfeller av menneskehandel
for organtransplantasjon, kriminelle aktiviteter og salg av barn. Flertallet av ofrene for menneskehandel kommer fra EUs medlemsstater og de fleste er borgere fra Bulgaria og Romania, mens hoveddelen av ofre utenfor EU kommer fra Nigeria og Kina.

Antallet påviste tilfeller økte i Danmark, Finland og Sverige, ifølge rapporten. Norge er ikke representert i det totale tallet fra EU, hvor man ser en økning av mennesker utsatt for menneskehandel på 18 prosent. Alle land rapportere mellom 20 og 30 tilfeller i 2008, og mellom 50 og 80 tilfeller i 2010. Dette betyr ikke nødvendigvis at menneskehandel i EU øker; det kan også reflektere forbedrete måter å overvåke handelen.

Malmström minner likevel om at «de påviste tilfellene trolig bare utgjør toppen av isberget». Det gjenstår store utfordringer i kampen mot de forskjellige aspektene av menneskehandel. Viktigst av alt må det etableres bedre metoder for å identifisere ofre, og styrke etterforskningen av tilfeller av menneskehandel og sikre at menneskehandlere tiltales og dømmes.