Fattigdom: lett å fordømme, vanskelig å bekjempe

0
683
Fattigdom

Fattigdom

17. oktober 2012. Fattigdom forbindes alt for ofte med utviklingsland, men realiteten er at det på nåværende tidspunkt lever mer enn 115 millioner mennesker på randen av fattigdom i EU – inklusiv 20 millioner barn og 8 prosent av den arbeidende befolkningen.

I dag står 40 prosent av verdens fattigste folk for fem prosent av verdens inntekt. De rikeste fem prosentene får tre fjerdedeler av all inntekt i verden. Og for hver dollar et utviklingsland mottar i støtte, bruker samme land over 25 dollar på å tilbakebetale gjeld.

OECDs (Organization for Economic Co-operation and Development) rapport “An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings” fra 2011 konkluderer at de rikeste ti prosentenes inntekt er cirka ni ganger høyere enn de fattigste ti prosentenes inntekt i OECD-landene.

Den 17. oktober 1987 samlet 100.000 menneskerettighetsforkjempere seg på Trocadero Plaza i Paris, hvor FNs universelle menneskerettighetserklæring ble underskrevet i 1948, for å hedre ofrene for sult, vold og uvitenhet, for å markere avstand til ekstrem fattigdom og for å oppfordre menneskeheten til at sikre respekt for menneskerettighetene.

Siden da har mennesker fra alle bakgrunner, trosretninger og sosiale lag samlet seg hvert år den 17. oktober for å stadfeste deres forpliktelse og vise deres solidaritet overfor de fattige. I 1992 erklærte generalforsamlingen den 17. oktober som internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom.

Fattigdom er hovedårsaken til sult i verden. Folk har ikke en tilstrekkelig høy inntekt til å kjøpe nok mat. Fenomener som konflikter og tørke er desidert viktige årsaker til sult, men den mest typiske sitasjonen for de sultne, uansett hvor de er bosatt, er at de ikke har nok penger til å kjøpe den maten de trenger.

I løpet av det siste årtiet er millioner blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. De har oppnådd bedre adgang til helsetjenester og utdannelse, men mye gjenstår fortsatt:

•    Ekstrem fattigdom er nedadgående i alle regioner i verden, men 870 millioner mennesker er stadig sultne
•    Mødredødelighet er redusert med 47 prosent siden 1990. Ved å redusere ekstrem fattigdom, kan man forbedre mødrehelsen på verdensplan
•    89 prosent av verdens innbyggere har adgang til rent drikkevann, men alt for mange mennesker mangler stadig sanitet
•    Selv om antall malariadødsfall er sunket med 25 prosent i de siste 12 årene, dør stadig ét barn i minuttet som et resultat av denne sykdommen – en sykdom som både kan forebygges og kureres.

Les mere her:  http://www.endpoverty2015.org/