Felles kunngjøring fra De forente nasjoners generalsekretær, generalsekretæren fra Organisasjonen fo

0
708

Vi er dypt bekymret over ettervirkningene av trykkingen av de fornærmende karikaturene av profeten Mohammed få måneder siden, samt senere publiseringer i andre europeiske aviser, og de voldelige handlingene som har kommet i etterkant.

Den dype smerten i den muslimske verden over trykkingen av disse krenkende karikaturene deles av individer og samfunn over hele verden som anerkjenner sensivititeten i religiøs tro. I alle samfunn er det behov for å vise sensitivitet og ansvar i saker som har spesiell betydning for tilhengerne av enhver trosretning. Dette gjelder også de som ikke deler denne troen.

Vi støtter fullt ut ytringsfriheten. Men vi fortstår den dype smerten og betydelige indignasjonen i den muslimske verden. Vi mener at pressefrihet innebærer ansvar og diskresjon, og at vi burde respektere alle religioners tro- og læresetninger.

Men vi mener likeledes at de senere voldelige handlinger overgår grensene for fredlig protest. Særskilt fordømmer vi på det sterkeste de beklagelige angrepene på de diplomatiske konsulater og ambassader i Damaskus, Beirut og andre steder. Agresjon mot liv og eiendom kan bare skade bildet av Islam som fredelig. Vi ber alle autoriteter i alle land om å beskytte alle diplomatiske kontorer og utenlandske borgere mot urettmessige angrep.

Disse hendelsene understreker et enda mer hastende behov for ny dialog, mellom ulike trossamfunn og ulike lands autoriteter. Vi ber dem om å appelere til tilbakeholdelse og ro, i vennskapelighet og gjensidig respekt.

Kofi A. Annan
Ekmeleddin Ihsanoglu
Javier Solana

Vi er dypt bekymret over ettervirkningene av trykkingen av de fornærmende karikaturene av profeten Mohammed få måneder siden, samt senere publiseringer i andre europeiske aviser, og de voldelige handlingene som har kommet i etterkant.

Den dype smerten i den muslimske verden over trykkingen av disse krenkende karikaturene deles av individer og samfunn over hele verden som anerkjenner sensivititeten i religiøs tro. I alle samfunn er det behov for å vise sensitivitet og ansvar i saker som har spesiell betydning for tilhengerne av enhver trosretning. Dette gjelder også de som ikke deler denne troen.

Vi støtter fullt ut ytringsfriheten. Men vi fortstår den dype smerten og betydelige indignasjonen i den muslimske verden. Vi mener at pressefrihet innebærer ansvar og diskresjon, og at vi burde respektere alle religioners tro- og læresetninger.

Men vi mener likeledes at de senere voldelige handlinger overgår grensene for fredlig protest. Særskilt fordømmer vi på det sterkeste de beklagelige angrepene på de diplomatiske konsulater og ambassader i Damaskus, Beirut og andre steder. Agresjon mot liv og eiendom kan bare skade bildet av Islam som fredelig. Vi ber alle autoriteter i alle land om å beskytte alle diplomatiske kontorer og utenlandske borgere mot urettmessige angrep.

Disse hendelsene understreker et enda mer hastende behov for ny dialog, mellom ulike trossamfunn og ulike lands autoriteter. Vi ber dem om å appelere til tilbakeholdelse og ro, i vennskapelighet og gjensidig respekt.

Kofi A. Annan
Ekmeleddin Ihsanoglu
Javier Solana