Fem nye land valgt til FNs sikkerhetsråd

0
709
alt

alt

Onsdag 13. oktober valgte FNs generalforsamling Colombia, Tyskland, India, Portugal og Sør-Afrika inn som nye medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Landene sitter i en periode på 2 år, og perioden starter 1. januar 2011. De fem landene tar over for Østerrike, Japan, Mexico, Tyrkia og Uganda, som har plass i rådet frem til 31. desember. For å bli valgt må landene motta 2/3 av stemmene i FNs generalforsamling. Plassene blir geografisk distribuert.

Colombia, India og Sør-Afrika hadde ingen utfordrere og ble valgt som representanter for sin region. De mottok 186, 187 og 182 stemmer i første valgrunde.

Tyskland, Portugal og Canada konkurrerte om de to ledige setene reservert til Vest-Europa, og Tyskland vant med 128 stemmer i første valgomgang. I andre valgomgang mellom Canada og Portugal mottok Portugal 150 stemmer og ble tildelt det siste ledige setet.

De fem nyvalgte landene vil sitte i sikkerhetsrådet sammen med Bosnia, Herzegovina, Brasil, Gabon, Libanon og Nigeria som har plassene frem til 31. desember 2011. Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer er Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og USA.

For fire år siden ble det holdt 48 valgomganger i generalforsamlingen, i tre uker, for å velge en representant for Latin-Amerika og Karibien. Etter den 48. valgomgangen trakk de to kandidatene Guatemala og Venezuela seg og Panama ble valgt.

Den lengste valgomgangen noen gang fant sted i 1979 og 155 valgrunder ble holdt i perioden 26. oktober til 7. januar. Til slutt trakk Colombia og Cuba seg, og Mexico ble valgt.