Kun 1/3 av verdens land tilbyr fødselspermisjon

0
729


15. MAI, 2014 – Involveringen av fedre i barneomsorgsytelse «ser ut til å være en av de største sosiale fremskrittene i det 21. århundre», i følge en ny ILO-rapport. Men det er mange hindre som gjenstår i forhold til sikringen av likestilling på arbeidsplassen. En av hovedutfordringene er at kun 1/3 av landene i verden har fødselspermisjon.

ILOs rapport om morskap og farskap på arbeidsplassen gir en fyldig komparativ analyse av lovverk og praksis knyttet til morskaps- og farskapsbeskyttelse i 185 land og territorier.

I dag markeres 20-årsjubileet av Verdensdagen for familier, en mulighet til å spre opplysning om temaer relatert til familie og dens rolle i utvikling. Fødselspermisjonsbestemmelser er fundamentalt for å sikre likestilling på arbeidsplassen, i tillegg til å bidra til bedring av mødre- og barnehelse. 

Likebehandlingen av kvinner på arbeidsplassen er en del av 2015-millenniumsmålene. Dette krever en effektiv kombinering av kvinners reproduktive og produktive roller, som sørger for nok tid til barneomsorgsytelse uten at de blir straffet eller diskriminert.

ILO-rapporten slår fast at kun 34 % av landene oppfylte kravene i ILO-konvensjon nr. 183 om lengde på fødselspermisjon, kontantstøtte og økonomisk støtte.

En av hovedutfordringene i dag er å forbedre lengden på fødselspermisjonen. Selv om vi har sett fremskritt i sikringen av likestilling og beskyttelse av kvinners rettigheter på arbeidsplassen er det fortsatt langt igjen mange steder, spesielt i det globale sør. I følge rapporten finnes det 830 millioner kvinner i verden som mangler adekvat morskapsbeskyttelse, majoriteten bor i Afrika og Asia. Kun 28.4 % av kvinner i arbeid har tilgang til økonomisk støtte ved morskap.

FN arbeider med å sikre likestilling på arbeidsplassen, både for kvinner og for menn. ILO-rapporten slår fast at «anerkjennelsen av menns rettigheter til farskap, så vel som deres ansvar til å gjennomføre ubetalt omsorgsarbeid og husarbeid, bidrar til å bekjempe tradisjonelle holdninger som hindrer likestilling. Nødvendigheten av å involvere fedre i barneomsorg, utover å sørge for mat på bordet, er et relativt nytt konsept som øker i anerkjennelse».

Men det er fortsatt langt igjen før vi har oppnådd likestilling på arbeidsplassen og i familielivet, både for kvinner og for menn. For å endre vår sosialpolitikk på vi starte med å endre vårt syn på kjønnsroller.