Ny arbeidsgruppe fremlegger ny plan for å løse den globale matkrisen

0
683

Et omfattende rammeverk for aksjon (Comprehensive Framework for Action) i respons til den globale matkrisen har blitt fremlagt av High-Level Task Force, en sammenslutning av en rekke av FNs spesialavdelinger, Verdensbanken, det Internasjonale pengefondet (IMF), Verdens handelsorganisasjon (WTO), og relevante seksjoner av FNs sekretariat. Dets formål er å promotere et koordinert samarbeid mellom FNs spesialavdelinger, regjeringer, donorer, sivilsamfunn og den private sektoren i responderingen til den globale matkrisen samt å utvikle en aksjonsplan. Rammeverket vil bli lagt frem etter konferansen i Roma. Rammeverket er delt inn i to seksjoner. Den første tar for seg strategier nødvendige for å møte umiddelbare behov og den andre tar for seg strategier og for å forsikre bærekraftig matsikkerhet.

Les mer om matkrisen og rammeverket for aksjon på
http://www.un.org/issues/food/taskforce/

FNs Generalsekretær, Ban Ki-moon, under United Nations Task Force on the Global Food Crisis første møte i New York 12 Mai 2008.