Verdens flyktningedag 2011

0
677

Mandag 20. juni er verdens flyktningedag, som dette året faller på 60-årsdagen for dannelsen av UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger. Dagen kommer også rett I forkant av 60-årsdagen til Genèvekonvensjonen om flyktninger fra 1951 den 28. juli.

Den 20. juni vil UNHCR lansere en seks måneders kampanje ”1” som har som mål å rette offentlig fokus mot historiene til individuelle flyktinger og internt fordrevne mennesker. UNHCR vil lansere rapporten ”Global Trends” som gir en årlig statistisk oversikt over statusen til verdens flyktninger og internt fordrevne. UNHCR Europa vil også sammen med Magnum Photos lansere prosjektet 60 år – 60 liv.

Prosjektet ”60 Years – 60 Lives” presenterer seksti personer som symboliserer de seksti årene Europa har beskyttet flyktninger i tråd med Genevekonvensjonen for flyktninger av 1951. Fotoprosjektet er et ti minutters lysbildeshow som er utviklet for å vises frem i offentlige bygninger. Media kan bruke fotoene uten kostnader. For mer informasjon se: www.60years60lives.com.

Goodwill-ambassadør Angelina Jolie vil sette i gang ”1”-kampanjen, og be folk om å gjøre én ting hver for å hjelpe flyktninger. Det vil også legges ut videoer på internett der flyktninger forteller sine historier, og det vil oppfordres til å følge UNHCR på Facebook og Twitter. UNHCR inviterer medieorganisasjoner til å engasjere seg og støtte kampanjen via nyhetsoppdateringer og bloggsider. For å få tilgang til Angelina Jolies bidrag og annet mediemateriale, gå til: www.unhcr.org/wrd-media-materials 

For mer informasjon, kontakt:
Talsperson Hanne Mathisen, UNHCR det regionale kontoret for de baltiske land og Norden, i Stockholm på telefon: +46 8 457 48 86, mobil +46 708 990 169 eller e-post:[email protected].

Definisjoner:

  • Flyktning: I følge Genevekonvensjonen om flyktninger fra 1951 er en flyktning en person som har flyktet fra sitt land på grunn av “velgrunnet frykt for forfølgelse”, ofte på grunnlag av rase, religion, nasjonalitet eller politisk orientering.
  • Asylsøker: En asylsøker er en som sier han eller hun er flyktning, men viss krav ikke har blitt evaluert av myndighetene i landet der personen søker asyl.
  • Migrant: Migranter velger å flytte for eksempel for å forbedre sine økonomiske forhold. Siden de ikke tvinges til å flytte for beholde sine rettigheter eller friheter, behandler internasjonal lovgivning dem annerledes.
  • Internt fordrevne, IDP (Internally Displaced People): Internt fordrevne mennesker har ikke krysset internasjonale grenser, men har flyttet for å finne tilfluktssted i sitt opprinnelsesland. Selv om de flykter av liknende grunner som flyktninger – slik som væpnet konflikt eller menneskerettighetsbrudd – forblir de rettslig under beskyttelse av sin nasjonale regjering.

Flyktninger i tall:

  • Det lever 43.3 millioner tvangsflyttede mennesker i verden i dag. Av disse er 27,1 millioner internt fordrevne (IDP) og 15,6 er flyktninger.
  • Afghanistan er landet som har flest flyktninger i verden. 2,9 millioner afghanere lever i 71 land som flyktninger. De fleste av dem lever i Pakistan eller Iran.
  • Fire av fem flyktninger lever i utviklingsland. 16 % av verdens flyktninger lever i Europa. 
  • Pakistan er landet som tar inn flest flyktninger i verden: 1,7 millioner mennesker.
  • Colombia er landet i verden med flest internt fordrevne: 3,3 millioner mennesker.
  • Afrikanske land huser 40 % av verdens internt fordrevne. Konflikter i den Demokratiske Republikken Kongo, Sudan og Somalia er vesentlige faktorer som driver mennesker på flukt.