Finlands effektive lovgivning stopper farlig røyketrend

0
1019
FOTO: Vapeclubmy/Unsplash

Et økende problem for mange nasjonale helsemyndighetene de siste årene har vært å redusere bruken av tobakk uten at dette fører til en økning i antall E-sigarettbrukere. Tall fra Finland viser at dette er mulig.

E-sigaretter har tatt det globale markedet med storm. Ifølge markedsundersøkelser utført av Euromonitor øker E-sigarettindustrien i verdi fra år til år og i 2019 var den verdt hele 19,3 milliarder dollar. I 2018 fantes det 41 millioner E-sigarettbrukere i verden, og antar at antallet bare har økt de siste to årene. Over hele Europa har nasjonale folkehelsemyndigheter kjempet mot at bruken av E-sigaretter skal bre seg, da man har sett at folk som sliter med nikotinavhengighet ganske enkelt bytter ut tobakksprodukter med E-sigaretter.

Finland går mot trenden

Finland har derimot gjort ting annerledes. For tjue år siden brukte nesten en fjerdedel av alle finnene tobakk daglig. I 2018 falt dette tallet til bare 14 prosent. Samtidig så man ikke en økning i antall E-sigarettbrukere. I samme tidsrom oppgav bare 1 prosent av den finske befolkningen å bruke E-sigaretter daglig.

De oppløftende tallene skyldes den finske E-sigarettloven som ble utformet i 2016 av et lite utvalg ved landets helse- og sosialdepartement. Man ønsket å stanse bruken av E-sigaretter mens utbredelsen fortsatt var lav.

covid-19 smoking fotografierende-unsplash-2
FOTO: Fotografierende/Unsplash

– Finland var det første landet i verden som skrev inn et mål om å avskaffe bruken av tobakk i lovgivningen, forteller dr. Meri Paavola, en av personene bak E-sigarettloven, og henviser til den finske tobakkloven fra 2010 som hadde som mål å avskaffe bruk av alle tobakksprodukter innen 2040.

– I 2016 ble loven utvidet til å dekke alle nikotinprodukter. I praksis betyr det å avslutte markedsføringen av skadelige produkter. Det er viktig å merke seg hvordan både tobakk- og nikotinprodukter er avhengighetsdannende, sier Paavola.

Finland innførte banebrytende regler for salg av E-sigaretter. Det bel gjort forbudt å selge nikotin med smakstilsetning, å reklamere for produktene, å vise produktene frem i vindusutstillinger eller å sende dem via post til forbrukere. Det ble også innført en aldersgrense for hvor gammel man kunne være før man kunne kjøpe E-sigarettprodukter. Gjennom raske tiltak og streng regulering har Finland opplevd en reduksjon av tradisjonelle røykevaner uten å se en økning i bruk av E-sigaretter.

Sårbare grupper i hjertet av politikken

– Lovgivning er et veldig viktig tiltak for å beskytte sårbare grupper mot E-sigaretter, forklarer Paavola, – For eksempel E-sigaretter med sukkertøysmak som retter seg mot barn og unge.

Som følge av tobakkloven er det kun lov å selge E-sigaretter med tobakksmak i Finland.

31. mai markerer FN Verdens tobakkfrie dag. Årets fokus er å beskytte barn og unge fra tobakk- og nikotinavhengighet. E-sigaretter er ikke ufarlige da de inneholder nikotin som kan ha langvarige skadevirkninger på hjerner i utviklingsstadiet. Ungdommer som bruker E-sigaretter regelmessig risikerer å utvikle livslang nikotinavhengighet. Å beskytte unge er derfor i hjertet av Finlands tobakklovgivning, særlig hva gjelder E-sigaretter, hvis reklamer blir direkte rettet mot de unge.

Å redusere E-sigarettbruk hos barn er viktig for å forhindre nikotinforgiftning. Det er mulig at visse smaker i seg selv kan være helseskadelige, noe som viser hvor viktig det er inkludere smaksforbud i reguleringen av E-sigarettsalg.

Det er viktigere enn noen gang å møte nikotinindustriens innovative markedsføringsstrategier med oppfinnsom lovgivning.

Finlands lovgivning har et ambisiøst mål. Innen 2030 ønsker de å redusere antall nikotinbrukere til fem prosent av befolkningen. I år ble tobakkloven revidert igjen for å sørge for at lovgivingen ligger i forkant og beskytter alle finner mot den skadelige tobakk- og nikotinindustrien.