FNs generalsekretær legger frem nye anbefalinger for å nå aidsmålet for 2015

0
630

I dag, tretti år etter at aidsepidemien ble kjent, ser vi resultater etter investeringene som er foretatt, i følge en ny rapport som ble lansert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Rapporten Uniting for universal access: towards zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related deaths framhever at den globale prosentandelen av nye HIV-smittede er redusert, at tilgangen til behandling er forsterket, og at verden gjort betydelig fremskritt i arbeidet for å redusere HIV-smitte fra mor til barn.

Mellom 2011 og 2009 falt prosentandelen av nye HIV-smittede minst 25 % i 33 land – inkludert 22 land i Afrika sør for Sahara. Innen slutten av 2010 var mer enn seks millioner mennesker til behandling i middel- og lavinntektsland. I 2009 var det også for første gang en global dekning på over 50 % av tjenester som tjener til å beskytte HIV-smitte fra mor til barn.

Til tross for de seneste prestasjonene, understreker rapporten at målene er skjøre. Statistisk blir to nye personer smittet med HIV, for hver person som får behandling. Hver dag blir 7000 nye smittet, inkludert 1000 barn. Svak nasjonal infrastruktur, finansielle problemer og diskriminering av sårbare befolkningsgrupper, er blant årsakene som forsetter å hindre tilgang til HIV-forebygging, behandling, omsorg og støttende tjenester.

Generalsekretærens rapport er basert på data fra 182 land, og gir nøkkelanbefalinger som vil bli vurdert av globale ledere på FNs generalforsamlings toppmøte om aids 8. til 10. juni 2011.

”Verdens ledere har en unik mulighet, i dette kritiske øyeblikket, til å evaluere hvilke fremskritt som er gjort i den kampen for å bekjempe aids, og hvilke gap vi fremdeles står overfor,” sa generalsekretær Ban Ki-moon på pressekonferansen i Nairobi. ”Vi må ta modige avgjørelser som vil forandre aidsutviklingen drastisk, og som kan bevege oss mot en HIV-fri generasjon.”

Mobiliserer for innvirkning

I rapporten presenteres fem anbefalinger som FNs generalsekretær gir for å styrke kampen mot HIV:

  • Utnytt energien til unge mennesker for å få til en HIV-forebyggende revolusjon.
  •  Revitaliser innsatsen for å nå universell tilgang til midler for å forebygge HIV, å få HIV-behandling, og gi omsorg til smittede innen 2015.
  • Arbeid sammen med andre land for å gjøre HIV-programmer mer kostnadseffektive og bærekraftige.
  • Promoter helse, menneskerettigheter og rettigheter for kvinner og jenter.
  • Skap felles ansvarlighet i aidsarbeidet for å omgjøre komitémøter til handling.