SMS som redder liv

0
633


24. APRIL, 2014 – Mobiltelefonen har fått en stadig større rolle i ulike innovative kampanjer som bidrar til å forbedre menneskers helse og redde liv. Mobiler anvendes i kampen mot ebola i Guinea og sosiale medier anvendes for å spre oppmerksomhet om kampanjer. Spesielt i land der det finnes flere telefoner enn toaletter, kan telefonen virkelig bety forskjellen mellom liv og død.

En av de siste oppfinnelsene har UNICEF, UNFPA og WHO utviklet sammen. Det såkalte RapidSMS er et enkelt system for mobiltelefoner, hvor for eksempel helsepersonell på landsbygda raskt kan registrere gravide kvinner. Via SMS kan leger og annet helsepersonell stille spørsmål og rapportere om komplikasjoner – og få svar via SMS innen få minutter. Dette kan redde livene til både og kvinner.

Mobile VRS (Mobile Vital Records System) er et liknende system som ble lansert i 2011 for fødselsregistrering i Uganda, hvor svært få barn registreres ved fødselen. Via mobiltelefoner registreres nyfødte på noen minutter – en prosess som tidligere tok flere måneder. Antallet registreringer har økt fra 30 % til nesten 50 % de siste to årene. Nå er målet å sørge for at fire av fem nyfødte registreres før 2014.

I Malawi brukes teknologien i kampen mot underernæring. Via SMS kan helsepersonell i avsideliggende byer raskt registrere barns ernæringstilstand. Ernæringseksperter gjennomfører analyser umiddelbart og myndighetene kan agere raskt ved tegn på underernæring. Tidligere kunne samme prosess ta flere måneder og informasjonen ble ofte utdatert før analysen var ferdig. Nå kommer ernæringstilskuddsleveranser frem tidligere – som redder mange barns liv.

I Afrika sør for Sahara, der AIDS-epidemien er som verst, brukes SMS-teknologi for å forbedre diagnostiseringen av HIV-positive nyfødte og for raskere å kunne følge opp med helsetiltak. Gravide og foreldre får også automatiske påminnelser via SMS når det er tid for kontroller og legebesøk.

SMS gjør det mulig både å sende ut informasjon og motta data om for eksempel sykdomsutbrudd. I Zambia har FN samarbeidet med to ledende teleoperatører som gratis sendte ut SMS til sine kunder under en vaksinasjonskampanje mot polio, for å få flere foreldre til å ta sine barn til helsesentre for vaksinasjon.

Svenske UNICEF har nå lansert en kampanje kalt «frivillighetsmobilen». For å illustrere hvordan mobiler redder liv har de sendt ut TV4s programleder Jenny Strömstedts telefon til Uganda for å sette den i arbeid. Jenny har derimot blitt igjen hjemme. Du kan følge hennes mobiltelefon på Instagram og Twitter.