Bevis for menneskeskapt global oppvarming er “utvetydlig”, sier IPCC

0
1097

Den første større globale vurderingen av vitenskapen på klimaendringer på seks år har konkludert at endringer i atmosfæren, verdenshavene, og isbreer og iskalotter viser utvetydig at verden er i ferd med å bli varmere.

FNs klimapanel (IPCC) skriver at store fremskritt i det å lage klimaprognoser, samle inn og analysere data nå gir forskere ”veldig høy sikkerhet” (i det minste 9 av 10 sannsynlighet) i deres forståelse for hvordan menneskelig aktivitet forårsaker planetens oppvarming. En så høy sikkerhet er vesentlig høyere enn det som var mulig å oppnå i 2001 da IPCC utga den forrige store rapporten.

Dagens rapport, det første av fire bind som skal utgis av IPCC i år, bekrefter også at den markante økningen av drivhusgassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og nitrogenoksid (N2O) i atmosfæren siden 1750 er et resultat av menneskelig aktivitet.

Mer informasjon (på engelsk)