FN avslutter operasjonen med å fjerne én million fat olje fra tankskip utenfor Jemen

En FN-ledet operasjon for å fjerne over én million fat råolje fra en rusten supertanker utenfor Jemen ble trygt avsluttet fredag. Dermed ble faren for et massivt utslipp i Rødehavet forhindret.  

FNs generalsekretær António Guterres uttrykte glede over nyheten om at oljen fra FSO Safer ble overført til et erstatningsfartøy. Han ser det som en seier at man unngikk det som kunne ha blitt en monumental miljømessig og humanitær katastrofe.  

FSO Safer ble bygget som supertanker i 1976 og ble ti år senere bygget om til en flytende oljecontainer.   

Risiko for regionen 

Tankskipet ble forlatt utenfor havnebyen Hudaydah ved Rødehavet etter at borgerkrigen brøt ut i 2015. Før konflikten ble den brukt til å lagre og eksportere olje fra feltene rundt Ma’rib. Kampene førte imidlertid til at både produksjonen og vedlikeholdet av tankskipet stoppet opp.

FN har gjentatte ganger advart om faren det falleferdige tankskipet utgjorde for Jemen og regionen for øvrig. Det sto i fare for å lekke, gå i stykker eller eksplodere. Dette ville ført til katastrofale miljømessige og humanitære konsekvenser.

Et eventuelt oljesøl ville ha ført til at alle havner i området måtte stenges. Dette ville ha avskåret mat, drivstoff og andre livsnødvendige forsyninger til et land der mer enn 21 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp. Det utgjør rundt 80 prosent av Jemens befolkning.

Et stolt øyeblikk  

Etter to år med pengeinnsamling, blant annet gjennom en crowdfunding-kampanje, begynte FNs bergingsteam å pumpe olje fra FSO Safer over på et erstatningsfartøy 25. juli som en del av en todelt plan.    

Dette skjedde etter at det ledende sjøredningsselskapet SMIT, et datterselskap av Boskalis, hadde startet forberedelsene på stedet i mai. Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) som har engasjert SMIT til å gjennomføre operasjonen.

– dag er et stolt øyeblikk for de mange menneskene i hele FN-systemet. Det er også et stolt øyeblikk for giverne og partnerne våre. De har jobbet utrettelig de siste månedene og årene for å avverge en katastrofe i et land som allerede er sårbart etter en langvarig konflikt, sier Achim Steiner, UNDP-administrator.  

– Det gjenstår fortsatt arbeid, men i dag kan vi med sikkerhet si at den umiddelbare trusselen om utslipp er avverget, legger han til. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19