FN gir avgjørende støtte til Syria og Türkiye

FNs Verdens matvareprogram (WFP) har levert sårt tiltrengt matvareassistanse til 115.000 mennesker i Syria og Türkiye i løpet av de fire første dagene siden det dødelige jordskjelvet rammet regionen, drepte tusenvis og tvang titusener ut i de iskalde utetemperaturene

«For de tusenvis av menneskene som er rammet av jordskjelvene, er mat et av de viktigste behovene akkurat nå. Vår prioritet er å raskt få det til de som trenger det,» sa WFPs regiondirektør Corinne Fleischer.

Da en FN-hjelpekonvoi nådde Syria på torsdag for første gang siden jordskjelvet kuttet forsyningslinjene fra Türkiye på mandag, ba FNs spesialutsending i Syria, Geir Pedersen, om forsikringer om at desperate behov for hjelp i Syria ikke ville bli forsinket eller «politisert»

«Bistand, livreddende bistand, trengs sårt av sivile uansett hvor de er, uavhengig av grenseoverganger,» sa han til journalister i Genève.

Seks lastebiler med huslyvarer og andre varer, inkludert tepper og hygienepakker, nådde Bab al-Hawa på torsdag, den eneste grenseovergangen til FNs sikkerhetsråd som er autorisert for levering av nødhjelp.

Syria-earthquake
WFP gir viktig mathjelp til familier i Syria som er rammet av det ødeleggende jordskjelvet. Foto: Al-Ihsan Charity

Türkiye og Syria

Redningsmannskaper fra flere land og internasjonale organisasjoner er på bakken og gir livreddende støtte. Situasjonen er fortsatt alvorlig, med tusenvis savnet og redningsarbeid hemmet av utfordrende forhold. FNs humanitære organisasjoner understreker behovet for å sikre at livreddende hjelp når alle som trenger det.

– Jeg appellerer sterkt til det internasjonale samfunnet om å vise befolkningen i Türkiye og Syria den samme typen støtte og generøsitet som de gjorde da de mottok, beskyttet og hjalp millioner av flyktninger og fordrevne i en enorm solidaritetsdemonstrasjon. Nå er tiden inne for å stå opp for folket i Türkiye og Syria, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Frigjøring av nødfond

FN har kunngjort utgivelsen av 25 millioner dollar fra Central Emergency Response Fund (CERF) for å støtte humanitært bistandsarbeid over hele regionen. Det haster med å få mer penger, blant annet til syriske hjelpefond, som nå har blitt tømt.

I tillegg kommer støtten fra FN-organisasjoner, som har vært til stede i Türkiye og Syria fra begynnelsen av:

FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA): OCHA koordinerer ankomsten av internasjonale søk- og redningsteam i regionen. Over 50 beredskaps- og redningsmannskaper er så langt satt inn.

FNs barnefond (UNICEF): I Syria er prioriteten å sørge for at de berørte barna og familiene har tilgang til trygt drikkevann og sanitære tjenester, som er avgjørende for sykdomsforebygging. I Türkiye koordinerer UNICEF med myndighetene om de nye behovene for den bredere humanitære støtten. Den vil omfatte hygienepakker, tepper og vinterklær.

Gaziantep-earthquake
Ødeleggelse i Gaziantep. Foto: Olga Borzenkova/IOM

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): I Syria sørger UNHCR for nødforsyninger, inkludert varmetepper, madrasser og andre forsyninger. I Türkiye bistår UNHCR-team både flyktninger og lokalbefolkningen som svar på regjeringens forespørsel om å gi nødhjelp, inkludert kjøkkensett, madrasser og telt.

Verdens helseorganisasjon (WHO): mobiliserer nødforsyninger samtidig som akuttmedisinske team settes ut for å gi viktig helsehjelp til de skadde og mest sårbare. De har frigitt traumepakker til minst 16 sykehus nordvest i Syria.

Verdens matvareprogram (WFP): WFP gir nødmat til jordskjelvsofrene, og planlegger å gi rasjoner til rundt en halv million mennesker i de berørte områdene i løpet av de kommende månedene.

Internasjonal humanitær støtte kan være avgjørende for liv eller død. Overlevende trenger støtte når de blir fordrevet, muligens skadet og berørt av dødsfallene til familiene sine.

Ønsker du å hjelpe? 

Det er flere kanaler der donasjoner kan gjøres, og all hjelp utgjør en forskjell:

FNs barnefond (UNICEF)

FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA)

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Verdens matvareprogram (WFP)

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA)

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19