FN: Kjemikalier en global trussel

0
615
Hormone disrupting chemicals

Hormone disrupting chemicals
26.02.13 Mange av kjemikaliene i husholdnings- og industriprodukter kan ha en forstyrrende effekt på hormonsystemet og føre til helseproblemer, ifølge en ny FN-rapport.

Rapporten fremhever sammenhengen mellom eksponering for såkalte hormonforstyrrende stoffer (EDC) og en rekke sykdommer som bryst- og testikkelkreft, diabetes og ADHD.

EDC spres i miljøet hovedsakelig som følge av utslipp fra urbane områder, industri og jordbruk, samt utlekking fra avfall. Mennesker kan få i seg stoffene gjennom mat, støv, luft, vann og hudkontakt.  

«Kjemiske produkter er i økende grad en del av det moderne liv og støtter mange nasjonale økonomier, men dårlig forvaltning av kjemikalier truer oppnåelsen av viktige utviklingsmål og en bærekraftig utvikling for alle», sier Achim Steiner, sjef i FNs miljøprogram (UNEP).

Rapporten er skrevet på oppdrag av UNEP og Verdens helseorganisasjon (WHO) og etterlyser mer forskning for å bedre kunne forstå sammenhengen mellom EDC og spesifikke sykdommer og lidelser. Rapporter påpeker at mer omfattende undersøkelser og bedre forsøksmetoder kan potensielt redusere risikoen for sykdommer og bidra til besparelser i helsesektoren.

”Den viktigste globale utfordringen er å finne måter å forminske eksponering for stoffer som forstyrrer hormonsystemet og dermed fører til helseproblemer», sier Åke Bergman, professor ved Stockholma Universitet og en av rapportens hovedskribenter. «Disse stoffene utgjør en minst like stor trussel mot miljøet som menneskers påvirkning på klimaet».

«Ny forskning viser at samfunn verden over eksponeres for EDC og risikoene det medfører», sier Maria Neira, WHOs direktør for folkehelse og miljø. «Vi har alle et ansvar for å beskytte fremtidige generasjoner».