Barnearbeidere blir syke på tobakkplantasjer i USA

0
657


4. JUNI, 2014 – Det er ulovlig å selge tobakk til barn i USA, men ikke for små barn å jobbe på tobakksplantasjer. En ny rapport fra Human Rights Watch viser at barnearbeiderne sliter med pusteproblemer, kvalme og nikotinforgiftning.

Av 133 barn som menneskerettighetsorganisasjonen snakket med, oppga 73 prosent at de ble syke av arbeidet i tobakksmarkene.

– Barn som arbeider på tobakksplantasjene blir så syke at de kaster opp. De blir dekket av plantevernmidler, og har ikke noe skikkelig beskyttelsesutstyr, sier Margaret Wurth som er en av forfatterne bak Human Rights Watchs (HRW) rapport.

De fleste barn sa de jobbet 50 til 60 timer per uke til en snittlønn på 7,25 dollar i timen (rundt 45 kroner timen).

Human Rights Watch er spesielt bekymret for langtidsvirkingen av plantevernmidler. Giftstoffer som kan få konsekvenser for nervesystemet. Giftstoffene kan føre til kreft, svekke læreevne og muligheten for en gang selv å få barn.

Det er lovlig for barn å arbeide på tobakksplantasjene i USA, såframt det ikke er i skoletida. Loven legger til rette for at barn i landbruksarbeid kan arbeide flere timer enn i annen industri, og fra de er mye yngre enn i andre bransjer.

– Politikerne er nødt til å stramme inn lovverket, slik at barn som jobber i landbruket får samme beskyttelse som alle andre barn som arbeider, sier Wurth.

Det amerikanske landbruksdepartementet foreslo nye reguleringer i landbruket i 2011, men forslaget ble trukket tilbake.

Human Rights Watch ber nå presidenten om å presisere lovverket og gjøre det klart og tydelig at arbeid på tobakksplantasjer er farlig for barn.