FN lanserer håndbok for FN-soldater om konfliktrelatert seksuell vold

0
810
Kvinnelige FN-soldater i Kongo. FOTO: UN Photo/Michael Ali

I 2014 ble tusenvis av jesidiske kvinner og jenter tatt som slaver av ISIS. Samme år ble 276 jenter kidnappet og tvunget til å gifte seg med medlemmer av terroristgruppen Boko Haram i Nigeria.

I Kongo har tiår med konflikt og uro resultert i utstrakt forekomst av seksuell vold. I Somalia har kvinner og jenter blitt utsatt for kidnapping, tvangsekteskap og gjengvoldtekt av væpnede grupper og militser.

Alle disse kvinnene og jentene er ofre for konfliktrelatert seksuell vold. Begrepet refererer til voldtekt, seksuelt slaveri, tvungen prostitusjon, tvungen graviditet, tvangsabortering, tvangssterilisering, tvangsekteskap og enhver annen form for grove seksuelle voldshandlinger mot kvinner, menn, jenter eller gutter som del av en konflikt.

Aktører i en konflikt vil bruke seksuell vold som våpen for å bryte opp et lokalsamfunn. Slike voldshandlinger utsetter ofre for stigma og traumer, og skaper stor ustabilitet i både familier og lokalsamfunn.

En kvinne sitter utenfor sitt hjem i Mogadishu, Somalia. FOTO: UN Photo/Tobin Jones

Konfliktrelatert seksuell vold har tradisjonelt sett blitt ansett som en uunngåelig konsekvens av krig og konflikt, og dermed ikke en forbrytelse som bør etterforskes i sin egen rett.

I 2008 ble konfliktrelatert vold imidlertid anerkjent av FNs sikkerhetsråd som en betydelig sikkerhetstrussel som gjør det vanskelig å skape varig fred. Denne resolusjonen førte til et paradigmeskifte hva gjelder konfliktrelatert seksuell vold. I dag jobber FN og andre for å forebygge slike voldshandlinger og dømme forbryterne etter folkeretten.

konfliktrelatert seksuell vold kan anses enten som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord.

I løpet av de siste ti årene har konfliktrelatert blitt gitt mye oppmerksomhet internasjonalt. FN har gjort mye for å øke bevisstheten rundt slike voldshandlinger, tilby hjelp ofre for seksuell vold, forhindre slike forbrytelser fra å finne sted og bidra til å straffe gjerningsmennene etter folkerettens bestemmelser. Men fortsatt gjenstår det mye å gjøre.

I dag anser man forebygging for være et viktig verktøy mot konfliktrelatert seksuell vold.

FNs fredsbevarende styrker opererer i områder hvor sivile er svært utsatt for voldshandlinger og statsmakten er skjør eller satt ut av spill. FNs fredsbevarende personell spiller en viktig rolle når det kommer til konfliktrelatert seksuell vold, blant annet ved å overvåke og rapportere forekomsten av slike voldshandlinger.

Med støtte fra Norge har FN utarbeidet en håndbok som skal hjelpe FN-soldater håndtere tilfeller av konfliktrelatert seksuell vold. Håndboken har som mål å styrke FNs respons hva gjelder denne typen voldshandlinger.

Menneskerettighetsadvokat Amal Clooney og nobelprisvinner Nadia Murad i samtale med Sikkerhetsrådet. FOTO UN Photo Evan Schneider rescaled

–  Den nye håndboka vil bety en praktisk guide for de som arbeider i felt for å hindre og respondere på konfliktrelatert seksualisert vold. Og det skal være et verktøy for framtidige oppdrag. Den skal blant annet brukes til å etterforske og straffe i tilfeller der det er begått slik vold og den skal bidra til å beskytte ofrene for denne volden, sa Jean-Pierre Lacroix, visegeneralsekretær i FNs avdeling for fredsoperasjoner, under lanseringen 5. juni.

– Seksuell vold kan ødelegge ikke bare ofrene, men også deres familier og deres lokalsamfunn i generasjoner framover.  Altfor ofte slipper overgripere unna straff, mens ofrene lever videre med sine fysiske og psykiske traumer, arr og smerte i årevis. Derfor må vår respons på seksuell vold være en del av freds og sikkerhetsarbeidet, sa Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Hvert år siden 2015 har 19. juni blitt markert som Den internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt. Målet er å øke bevisstheten rundt denne typen vold og hedre ofrene og aktørene som forsøker å få en slutt på disse voldshandlingene.

– [Konfliktrelatert vold] påvirker både lokalsamfunn og storsamfunn, forårsaker vedvarende voldssykluser og truet internasjonal fred og sikkerhet, sa FNs generalsekretær António Guterres i anledning dagen, – På Den internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt viser vi vår støtte til ofrene. Vi lover å lytte til dem og ta deres erfaringer og beslutninger til orientering.