Generalsekretærens budskap: Verdens dag for sosial rettferdighet

0
857

Sosial rettferdighet er et grunnleggende prinsipp for fredelig og fremtidsrettet sameksistens i og mellom nasjoner. Vi opprettholder prinsipper av sosial rettferdighet når vi promoterer likhet og rettigheter til urfolk og immigranter. Vi gjør fremskritt for sosial rettferdighet når vi fjerner barrierer som mennesker står ovenfor på grunn av kjønn, alder, rase, etnisk opprinnelse, religion, kultur eller handikap.  

For FN er sosial rettferdighet for alle en av grunnpilarene i arbeidet for å promotere utvikling og menneskelig verdighet. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens vedtakelse av Deklarasjonen for sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering i fjor, er bare et nylig eksempel på FN-systemets forpliktelser til sosial rettferdighet. Deklarasjonen fokuserer på å garantere et rettferdig utfall for alle i arbeidslivet, gjennom sosial beskyttelse, sosial dialog og grunnleggende prinsipper og rettigheter.

Dessverre forblir sosial rettferdighet en fjern drøm for et stort antall mennesker. Ekstrem fattigdom, sult, diskriminering og fornektelse av menneskerettigheter fortsetter å prege vårt moralske landskap. Den globale finanskrisen truer med å ødelegge dette enda mer.

 Dette året markerer vi første Verdens dag for sosial rettferdighet, som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2007. Markeringen skal understreke betydningen av sosial rettferdighet som etiske retningslinjer for alt vårt arbeid.

Global stabilitet og utvikling avhenger av at mennesker har akseptabel tilgang til velvære og like muligheter. Fraværet av lik sosial rettferdighet bør påvirke oss alle. På denne markeringen, la oss fornye vår forpliktelse til prinsippene i sosial rettferdighet, og den utrettelige forfølgelsen av strategier og politiske virkemidler for å oppnå dette.