Toleranse – hverken overbærenhet eller likegyldighet

0
707
tolerance

tolerance

16.11.2012 – Toleranse er et ord man ofte hører, men kanskje sjelden tenker over hva egentlig betyr. En forbannelse for noen, et mantra for andre – men muligvis, og forhåpentligvis, en gylden middelvei for de fleste.

Så hva betyr toleranse egentlig? Ifølge generalforsamlingen erklæring betyr det respekt for og verdsetting av verdens rike mangfold av kulturer, uttrykksformer og måter å være menneskelig på. Toleransen anerkjenner andres universelle menneskerettigheter og fundamentale friheter. Med andre ord: folk er naturlig forskjellige og kun toleranse kan sikre at blandede samfunns overlevelse i alle verdensregioner.

Toleranseopplæring bør ta sikte på å motarbeide påvirkninger som fører til ekskludering av andre, og bør hjelpe unge til å utvikle evne for selvstendig dømmekraft, kritisk tenking og etisk refleksjon. Variasjonen i verdens mange religioner, språk, kulturer og etnisiteter er ikke et påskudd til konflikt, men en skatt som beriker oss alle.

På den internasjonale toleransedagen 16. november oppfordrer FNs generalsekretær til årvåkenhet idet toleransen i dag blir satt på prøve i mange deler av verden.

– I møte med økonomisk og sosialt press er det noen som forsøker å trekke på frykt og framheve forskjeller for å bygge opp under hatet mot minoriteter, innvandrere og vanskeligstilte. For å motvirke økningen i uvitenhet, ekstremisme og hatbaserte politiske appeller, det moderate flertall ta til orde for felles verdier og mot alle former for diskriminering, sier generalsekretæren i sin melding.