FN rapport: Nødvendig med økt fokus på nødhjelp, handel og gjeld for å nå tusenårsmålene

0
610

NEW YORK, 16. SEPTEMBER 2010: FN oppfordret i dag sine medlemmer til å oppfylle forpliktelsene sine i kampen mot global fattigdom. Dersom tiltak ikke iverksettes, kan det hindre oppnåelsen av FNs tusenårsmål. De åtte tusenårsmålene omfatter bekjempelsen av ekstrem fattigdom og sult, reduksjon av barne- og mødredødelighet, reduksjon av spredningen av dødelige sykdommer, forbedre levestandarden til de fattigste, fremme likestilling og sikre bærekraftig utvikling innen 2015.

Mens verdens toppledere forbreder seg til toppmøte om tusenårsmålene i New York i neste uke, publiserte FN nylig rapporten The Global Partnership for Development at a Critical Juncture. I følge rapporten er det mange forpliktelser som ikke blir respektert, noe som gjør det vanskelig å nå tusenårsmålene innen tidsfristen.

I 2009 ble det gitt 120 milliarder dollar i internasjonal nødhjelp, men det er fortsatt 20 milliarder mindre enn det årlige beløpet G8 landene ble enige om for fem år siden. G8 landene forpliktet seg til å øke internasjonal nødhjelp med 50 milliarder dollar innen 2010 og fordoble nødhjelpen til Afrika med 25 milliarder dollar. Per i dag mangler det over 16 milliarder dollar til Afrika.

Selv om det er forventet at 126 milliarder dollar vil bli gitt i internasjonal nødhjelp i 2010, er ikke dette nok i forhold til hva G8 landene ble enige om å gi innen tidsfristen som er 2010. FNs rapport oppfordrer giverland til å bekrefte sine forpliktelser ovenfor FN og gi 0,7 prosent av bruttonasjonalproduktet i nødhjelp. Dersom man skal nå de fastsatte målene må hvert giverland øke sin nødhjelp med 35 milliarder dollar de neste fem årene og internasjonal nødhjelp vil da nå 300 milliarder dollar innen 2015. Rapporten understreker at åpenhet og ansvarlighet er viktig for å sikre effektiviteten.

Videre fokuserer rapporten på den økende betydningen de utradisjonelle giverne har i oppnåelsen av tusenårsmålene i utvikingsland. Myndigheter i utviklingsland rapporterte i 2008 om innsamlingen av 9,6 milliarder dollar i støtte fremskaffet gjennom økonomisk samarbeid, handelsavtaler, og tiltak for å redusere korrupsjon og skatteunndragelse.

”Internasjonalt samarbeid har blitt styrket betraktelig”, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon. ”Men tidsfristen i 2015 nærmer seg og det er fortsatt mye som gjenstår.”