Frankrike kritiseres for sin behandling av romfolket

0
669
roma-se-europe

roma-se-europe

Menneskerettighetseksperter fra FN oppfordrer franske myndigheter til å revurdere sin politikk og praksis med avvikling av romleirer og utvisning av omreisende romfolk og sikre at behandlingen er i tråd med europeiske og internasjonale menneskerettighetslover om ikke-diskriminering.

“Bortvisningene fortsetter og kan gjøre familier svært utsatte og sårbare,” understreker de fire spesialrapportørene for minoritetsspørsmål, migranter, rasisme og retten til bolig.

“Tvungen bortvisning er ingen passende respons, og man burde søke alternative løsninger som er i overensstemmelse med menneskerettighetsstandarder,” sier Raquel Rolnik, spesialrapportøren for retten til egnet bolig. “Vi må få på plass lovgarantier om at passende boligalternativer skal stilles til disposisjon for å sikre at spesielt barn, kvinner og de som lider av sykdom eller funksjonshemminger ikke etterlates husløse eller sårbare.”

De mange bortvisningene og utvisningene i august, bl.a. i byene Lille, Lyon og Paris, er dokumenterte av ikke-statlige organisasjoner og media, og er eksempler på en tendens som ikke ser ut til å gå over. FN-ekspertene minner om at romfolket ble utsatt for lignende handlinger i august 2010, noe som ble møtt med bred kritikk både i Europa og internasjonalt.

“Disse rapportene utgjør forstyrrende lesning, særlig siden det ikke er første gang romfolket samlet utvises fra Frankrike,” sier Rita Izsák, FNs uavhengige ekspert på minoritetsspørsmål. “Romfolket er EU-borgere og utgjør Europas mest marginaliserte minoritet. Disse handlingene viser sørgelig nok at de ikke alltid nyter samme rett til fri bevegelse og bosetting, og at de stadig utsettes for diskriminering.”

Spesialrapportøren for migranters rettigheter, François Crépeau, bemerket at “det endelige målet ser ut til å være å fjerne alle innvandrede grupper med romfolk fra Frankrike.” Han understreket at “kollektiv utvisning er forbudt etter internasjonal lov, og all hjemsendelse bør være frivillig, i tråd med internasjonale standarder og basert på individuelle vurderinger, i en prosess som monitoreres av en uavhengig instans.”