Generalsekretærens budskap på internasjonal AIDS-dag

0
614
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

1. desember 2010 

Neste år har AIDS epidemien eksistert i 30 år. Dette baner vei for refleksjon, og fornyelse av forpliktelsene vi har.

De tre siste tiår har AIDS forårsaket lidelse og død. Men de siste tiårene har vi også sett at det globale samfunn går sammen og tar felles ansvar og igangsetter tiltak som redder liv. Disse tiltakene har hatt stor betydning mange steder i verden.

Antallet HIV- smittede mennesker er redusert. Millioner av mennesker har fått tilgang på behandling. Et økende antall kvinner har mulighet til å forhindre smitteoverføring til barna sine. Reiserestriksjoner for HIV- smittede er opphørt i mange land, og medfølelse og anerkjennelse av menneskerettigheter for HIV- smittede overskygger stigmatisering.

Med engasjement og solidaritet bidrar denne bevegelsen til bekjempelsen av AIDS. Vi nærmer oss oppfyllelsen av tusenårsmål nummer 6 – begrense og stanse HIV smitte. Vi må fortsette denne tilnærmingen.

Vårt felles mål er tydelig: Universell tilgang på HIV prevantiver, behandling, omsorg og støtte. Dette arbeidet må gjøres bærekraftig. Etter tre tiår mener jeg vi skal forsøke å nå ”tre nulltall”- null nye smittetilfeller, null diskriminering og null AIDS relaterte dødsfall. På den Internasjonale AIDS- dag oppfordrer jeg alle til å arbeide sammen så denne visjonen kan realiseres.