Lover 20 millioner kroner til EIF

Norges nylige tilsagn om 20 millioner kroner (ca. 1,7 millioner sveitsiske franc) til EIF for å styrke bærekraftig økonomisk vekst i de minst utviklede landene (MUL), gjennom EIF (Enhanced Integrated Framework) er et viktig skritt i retning av å styrke sårbare land og fremme inkluderende utvikling. 

Tilsagnet, kunngjort under en seremoni der blant andre WTOs generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala og Norges WTO-ambassadør Petter Ølberg deltok. Understreker Norges engasjement for å gjøre det mulig for de minst utviklede landene å utnytte handel som en drivkraft for vekst og fattigdomsbekjempelse. 

EIF

EIFs interimsfasilitet, som mottar Norges tilsagn, er en viktig bro mellom avslutningen av fase to av EIF og etableringen av en ny multilateral støttemekanisme for de minst utviklede landene. Med denne støtten er pågående prosjekter under EIF klare til å fullføres. Noe som sikrer kontinuitet i arbeidet med å forbedre handelsmiljøet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i de minst utviklede landene. 

Generaldirektør Okonjo-Iweala uttrykte takknemlighet for Norges avgjørende bidrag,  Deved understreket hvor viktig det er å opprettholde EIFs virksomhet frem til utgangen av 2024. Hun påpekte at EIF spiller en avgjørende rolle når det gjelder å sette de minst utviklede landene i stand til å realisere sitt handelspotensial og oppnå konkrete utviklingsresultater. 

Ambassadør Ølberg understreket Norges stolthet over å være den første giveren som støttet EIF Interim Facility. Fremhevet behovet for å opprettholde fremdriften og kontinuiteten i de minst utviklede landenes handelsstrategier. Han uttrykte håp om at Norges engasjement vil inspirere andre givere til å bli med på å støtte dette viktige initiativet, slik at det får større effekt og rekkevidde. 

EIFs etterspørselsdrevne tilnærming, kombinert med forpliktelsen til kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Gjør den til en viktig brikke i arbeidet med å styrke de minst utviklede landenes integrering i det globale handelssystemet. Ambassadør Hassan sluttet seg til dette og oppfordret flere givere til å bidra til EIF. Styrke den kollektive innsatsen for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse i de minst utviklede landene. 

Mangeårige støtte

Norges mangeårige støtte til EIF-ledede programmer, til sammen ca. 42,4 millioner CHF siden 2007. Understreker Norges standhaftige engasjement for å fremme de økonomiske utsiktene til de minst utviklede landene. Som det eneste globale Aid for Trade-initiativet som utelukkende er dedikert til de minst utviklede landene.  Representerer EIF et fyrtårn av håp for nasjoner som ønsker å utnytte handelens transformative kraft til fordel for sine innbyggere. 

Norges bidrag til EIFs interimsfasilitet er et eksempel på internasjonal solidaritet og samarbeid for å fremme det felles målet om bærekraftig utvikling. Ved å investere i de minst utviklede landenes handelskapasitet legger Norge og andre givere grunnlaget for en mer velstående og rettferdig fremtid for alle. 

 

Les også mer om hva som skjer i veden på UNRIC.org

Pakistan lider fortsatt etter katastrofale oversvømmelser

Befolkningen lever i frykt for brutal bande vold i Haiti-krisen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19