FN tar til orde for amming på arbeidsplassen

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte 1. august årets versjon av verdens ammeuke, som varer fra 1. til 7. august. I den anledning satte flere FN-organisasjoner søkelyset viktigheten av å øke støtten til amming arbeidsplassen.  

Verdens ammeuke retter oppmerksomheten mot ammingens viktige rolle for barns overlevelse og utvikling. I løpet av det siste tiåret har den globale andelen barn som fullammes, som betyr at barnet bare får morsmelk, økt med 10 prosentpoeng til 48 prosent. Dette er et tegn fremgang området.

For å det globale målet 70 prosent innen 2030 kreves det imidlertid en felles innsats, særlig arbeidsplassen. UNICEF og WHO tar til orde for familievennlige retningslinjer arbeidsplassen for å skape støttende miljøer som oppmuntrer til amming. Det vil gagne både mødre, spedbarn og bedrifter.

kvinner-ammer-sykehus-barn-baby
Et effektivt vern ved barsel forbedrer barns og kvinners helse og øker ammefrekvensen. Likevel er det i dag over en halv milliard yrkesaktive kvinner som ikke har tilgang til viktige barselsordninger. Mange flere står også uten støtte når de går tilbake i jobb. © WHO/Yoshi Shimizu.

Støtte mødre i arbeidslivet  

Det er ofte utfordrende for ammende mødre å komme tilbake på jobb, noe som fører til en nedgang i ammefrekvensen. Mye tyder imidlertid på at den negative effekten kan reverseres med støttende retningslinjer på arbeidsplassen.   

Familievennlige tiltak, som betalt fødselspermisjon, ammepauser og egne ammerom, skaper et miljø som gjør det mulig for yrkesaktive mødre å fortsette å amme barna sine. Disse tiltakene bidrar ikke bare til trivsel for yrkesaktive kvinner og deres familier, men gir også økonomiske fordeler for arbeidsgiverne.

Studier har vist at familievennlige retningslinjer på arbeidsplassen reduserer fraværet i forbindelse med barsel. Slike retningslinjer gjør det også lettere å holde kvinnelige arbeidstakere i arbeid. Dermed reduseres kostnadene ved å ansette og lære opp nye medarbeidere, noe som bidrar til en mer stabil og produktiv arbeidsstyrke. Ved å investere i slike tiltak kan bedrifter skape et positivt arbeidsmiljø som tiltrekker seg og beholder talenter. Dette fremmer langsiktig vekst og suksess.

kvinne-ammer-nepal-sykepleier
På en helseinstitusjon ammer en kvinne barnet sitt mens en helsearbeider hjelper henne. © WHO / Christopher Black.

Viktigheten av amming for spedbarn  

Amming er et viktig tiltak for barns overlevelse og utvikling. Det gir spedbarn viktige næringsstoffer, styrker immunforsvaret og beskytter dem mot infeksjonssykdommer.  

Vitenskapelig dokumentasjon støtter anbefalingen om at amming bør starte i løpet av den første timen etter fødselen og fortsette utelukkende de første seks månedene av barnets liv, uten ekstra mat eller væske.

Etter de første seks månedene er det fortsatt lurt å fortsette å amme, samtidig som man introduserer trygg og tilstrekkelig mat, i opptil to år eller mer.

Spedbarn som utelukkende ammes har betydelig lavere dødelighetsrisiko enn barn som ikke ammes. Å støtte amming er viktig for å sikre at barn vokser og utvikler seg til sitt fulle potensial og danner et solid grunnlag for en sunnere fremtid. 

Les også: 75 måter FN utgjør en forskjell på: Helsetjenester for gravide og mødre

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19