FN trekker tilbake sine fredsbevarende styrker fra Mali

Sikkerhetsrådet godkjente enstemmig en fullstendig tilbaketrekking av FNs fredsbevarende styrker fra Mali fredag 30. juni 2023. Det tas sikte på å fullføre tilbaketrekkingsprosessen innen utgangen av året.  

FNs sikkerhetsråd-møte
Sikkerhetsrådet vedtok fredag 30. juni en resolusjon om tilbaketrekking etter anmodning fra overgangsregjeringen i Mali. © MINUSMA.

FNs fredsbevarende styrker i Mali, også kjent som MINUSMA, forlater Mali etter 10 år i landet. Det er landets overgangsregjering, som kom til makten etter et kupp i 2021, som vil overta sikkerhetsansvaret i Mali. FNs sikkerhetsråds beslutning om å trekke seg ut av Mali baserer seg på et brev fra landets overgangsregjeringen til Sikkerhetsrådets president. I brevet ber overgangsregjeringen om en umiddelbar tilbaketrekking av FN-styrken.  

Generalsekretær i FN António Guterres roste den fredsbevarende styrken og dens ansatte, samtidig som han oppfordret overgangsregjeringen til å samarbeide fullt ut for å sikre en smidig og sikker tilbaketrekking av styrkens personell og utstyr i løpet av de kommende månedene. 

soldat-mali-tanks
FNs fredsbevarende styrker står vakt i Ménaka sørøst i Mali. © MINUSMA/Harandane Dicko.

Tilbaketrekkingsprosessen  

MINUSMA har allerede startet prosessen med å redusere sin tilstedeværelse i Mali, som i februar 2023 besto av over 15 000 personer.   

Sikkerhetssituasjonen i Mali beskrives som dyster. I løpet av det siste tiåret har Mali og Sahel-regionen vært vitne til en økning i sammenstøt og angrep fra væpnede grupper og terrorister, noe som ifølge MINUSMA har ført til at 309 fredsbevarende styrker har mistet livet. 

Forholdene har forverret seg ytterligere på grunn av klimarelaterte sjokk og eskalerende spenninger om knappe ressurser. De forverrede forholdene er hovedårsaken til den pågående volden, den omfattende fordrivelsen, ustabiliteten og den grenseoverskridende menneskehandelen i regionen.  

MINUSMA-kjøretøy-pansret-bil
Et pansret MINUSMA-kjøretøy i Aguelhock, Mali. © MINUSMA/Harandane Dicko.

Flere av Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykte bekymring for at sikkerhetssituasjonen kan forverres som følge av tilbaketrekningen av MINUSMA. Malis dårlig utstyrte hær vil bli stående igjen sammen med rundt 1 000 Wagner-soldater for å bekjempe militsgrupper som kontrollerer store områder i de nordlige og sentrale delene av landet.

Mali er et innlandsland i Vest-Afrika. Det er det åttende største landet i Afrika med 23,3 millioner innbyggere. 

Norges bidrag i Mali 

Norge har deltatt i MINUSMA siden starten av oppdraget i 2013, og hadde per juni 2023 seks norske offiserer ved styrkens hovedkvarter i hovedstaden Bamako. Tidligere har Norge bidratt til MINUSMA med en analyse- og informasjonsenhet, tre transportflybidrag og driften av den norske leiren Bifrost, som lå utenfor Bamako. Leiren ble overført til FN i november 2022.     

Les også: FNs fredsbevarende styrker fyller 75 år i 2023.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19