Ny aidsstrategi

0
845

FN har lansert en ny aidsstrategi for 2011-2015 med navnet “Getting to zero”.

UNAIDS vil arbeide for å få enkeltland til å sette seg mål angående universell tilgang til prevensjonsmidler, behandling og støtte til utsatte og rammede, for å redusere spredningen av HIV, og å bidra i kampen for å nå Tusenårsmålene innen 2015.

Finn dokumentet her:

http://unhq-appspub-01.un.org/lib/dhlrefweblog.nsf