Pakistan lider fortsatt etter katastrofale oversvømmelser

Hva handler krisen om?

Pakistan er fortsatt i katastrofens vold etter de ødeleggende monsunflommene i 2022. Disse flommene, som FNs generalsekretær António Guterres beskrev som en «monsun på steroider», la en tredjedel av landet under vann, berørte 33 millioner mennesker og krevde over 1700 menneskeliv. Ødeleggelsene er omfattende, særlig på landsbygda.

Bakgrunnshistorien før flommen i Pakistan

Denne krisen er ikke bare en ren naturkatastrofe. Eksperter peker på menneskeskapte klimaendringer som en viktig faktor som har forsterket monsunen og forårsaket ekstreme værhendelser.

Klimaendringene, den globale utfordringen, manifesterte seg lokalt i Pakistan, der oversvømmelser forekommer omtrent hvert tiende år. Samtidig vakte hendelsene i 2022 global oppmerksomhet og understreket det presserende behovet for økte investeringer i katastroferisikoreduksjon, arealplanlegging og bærekraftig utvikling.

Flommen, som vasket bort millioner av boliger, veier, helseinstitusjoner, broer og skoler, ble forverret av klimaendringene og førte til en katastrofe uten sidestykke.

Krisen i Pakistan
Nesten halvparten av alle barn i Pakistan er fortsatt berørt av flommen i 2022. Foto: UNOPS

Hvordan påvirker det befolkningen og miljøet?

Ettervirkningene av flommen er ødeleggende. Familier sliter med tap, er på flukt og er avskåret fra livsnødvendigheter. Hoor Jahan, som bodde i et telt flere måneder etter at huset hennes ble oversvømmet, uttrykker den alvorlige situasjonen mange står overfor når hun sier til UNOPS: «Vi kan ikke engang overleve».

Det bor 207 millioner mennesker i Pakistan. 1 av 5 av befolkningen er for tiden underernært, og 37 % lever i matusikkerhet. Ødeleggelsen av 9,4 millioner hektar med avlinger og tapet av over 1,1 millioner husdyr forverrer matusikkerheten og de økonomiske utfordringene, noe som ytterligere vanskeliggjør gjenoppbyggingsprosessen.

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen, noe som gir et trist bilde av de utfordringene den yngre generasjonen står overfor etter de ødeleggende flommene.

Hva gjør FN for å håndtere krisen?

Som svar på katastrofen i Pakistan har FN satt i gang en omfattende og felles innsats fra flere organisasjoner for å takle de ødeleggende virkningene av flommen.

Flood Response Plan: FN lanserte raskt Flood Response Plan, et viktig initiativ som søker om 7,9 milliarder norske kroner for å hjelpe 9,5 millioner av de hardest rammede. Dessverre er bare 69 % av appellen finansiert så langt, noe som understreker det presserende behovet for økt internasjonal støtte, sier FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA).

Ødeleggelsen av 9,4 millioner hektar med avlinger og tapet av over 1,1 millioner husdyr forverrer matusikkerheten og gjør det enda vanskeligere for folk å tjene til livets opphold og få ordentlige måltider hver dag. Foto: UNOPS

UNDPs Vision for Resilient Flood Recovery 2022 fremstår som en veiledende strategi som omfatter både de kortsiktige og langsiktige behovene til de berørte lokalsamfunnene. Denne planen, som inngår i sammenhengen mellom humanitær bistand og utvikling, fokuserer på å stabilisere lokalsamfunn, gjenopprette infrastruktur og bygge varig motstandskraft.

FNs barnefond (UNICEF) og Verdens matvareprogram (WFP) spiller en avgjørende rolle i krisehåndteringen. UNICEF ivaretar barns isolerte behov etter flommen ved å sikre tilgang til utdanning og helsetjenester. Samtidig bekjemper WFP den økte matusikkerheten ved å levere nødforsyninger, noe som viser FNs engasjement for å håndtere spesifikke sårbarheter og sikre umiddelbar hjelp i de berørte områdene.

Fattigdomsbekjempelse er en viktig del av gjenoppbyggingen av Pakistan og forebygging av nye kriser. Foto: UNOPS

FNs bærekraftsmål knyttet til denne krisen

Flomkatastrofen i Pakistan understreker hvor viktig det er å håndtere klimaendringene og deres uforholdsmessige konsekvenser for sårbare land.

Generalsekretær António Guterres understreker behovet for å redusere karbonutslippene, noe som er i tråd med bærekraftsmål 13 om klimatiltak. «Karbonutslipp varmer opp planeten vår, dreper mennesker, ødelegger lokalsamfunn og forringer økonomier», sier Guterres.

UNDPs Vision for Resilient Flood Recovery er i tråd med bærekraftsmål 13 og bidrar til bærekraftsmål 2 om å utrydde sult ved å fokusere på å stabilisere livsgrunnlaget, støtte lokal økonomisk gjenoppbygging og skape bærekraftig sysselsetting.

Denne krisen understreker sammenhengen mellom klimatiltak, katastroferisikoreduksjon og generell utvikling. Den understreker behovet for å investere i nasjonal katastrofeberedskap og motstandskraft, og flere av FNs bærekraftsmål er sterkt involvert som en løsning.

Pakistanske klimaflyktninger sover i telt. 33 millioner mennesker er rammet av flommen, og 1700 har mistet livet. Foto: UNOPS

Hvordan kan du bidra?

Bevisstgjøring i sosiale medier og deltakelse i offentlige diskusjoner om klimaendringer og katastrofeberedskap er effektive måter å bidra på. Del denne artikkelen i sosiale medier – din stemme er også viktig.

Enkeltpersoner kan bidra til FNs arbeid og utforske muligheter gjennom programmer som FNs Fredskorps.

Donasjoner til anerkjente organisasjoner som er involvert i kriserespons, som UNICEF og WFP, kan gi viktige ressurser til nødhjelp.

Les mer om den pågående krisen i Pakistan:

UNOPS: De lærte vi av oversvømmelserne i Pakistan 

Guterres snakker ut om krisen i Pakistan

Fakta fra OCHA

UNDPs plan for fremtidig bærekraftig utvikling

__________________________________________________________________

Langt fra Forsiden er en serie artikler av UNRIC, som omhandler aktuelle globale kriser, som er utenfor offentlighetens søkelys.

Befolkningen lever i frykt for brutal bande vold i Haiti-krisen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19