FN75: Flerspråklighet

Nelson Mandela sa engang at «hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, vil budskapet nå hans hodet, hvis du snakker til ham på hans eget språk, vil budskapet nå hans hjertet.» FN arbeider for å bevare jordens flerspråklighet.

Språk er ikke bare et virkemiddel for å formidle våre meninger og budskap, men også et utrykk for en kulturell tilhørighet. Dette blir særlig belyst gjennom de særegne ordene i de over 7 110 språkene som snakkes over hele verden. For eksempel skildrer det japanske ordet «komorebi (木漏れ日)» måten solskinn filtreres gjennom blader på et trær lik en lysgardin, mens ordet «goya (गोया)» på urdu gjenspeiler suspensjonen av vantro som forekommer i historiefortelling.

Språkbevaring fremmer mangfold

Å feire språk er det samme som å feire mangfold, og dette er hovedfokuset på de forskjellige markeringsdagene FN gjennomfører hvert år. Flerspråklighet er et viktig middel i å fremme toleranse og deltagelse i FNs viktige arbeid.

De seks offisielle FN språkene ble utarbeidet over en 35årsperiode etter etableringen av FN i 1945. Disse språkene er arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk, og representerer første- og andrespråk for over 3 milliarder mennesker over hele jorden. De er også offisielle språk i mer enn 2/3 deler av FNs medlemsland.

Språk er dynamiske og levende. Det anslås at om lag 96% av verdens over 7000 språk kun snakkes av 4% av verdensbefolkningen. Videre forventes det at nærmere halvparten av disse språk vil dø ut i løpet av få generasjoner som følge av underrepresentasjon i akademia, litteratur og media. I 2009 uttalte daværende FNs under-generalsekretær Kiyotaka Akasaka at «å skape innhold på lokale språk er viktig for å muliggjøre samhold som kan nå, og engasjere mennesker over hele verden.»

Photo:Tim Mossholder Unsplash

FNs viktige informasjonskanaler

FN deltar i dette arbeidet gjennom å tilby et bredt spekter av medieinnhold tilgjengelig på utallige språk over hele verden. FN nyheter, det daglige nyhets- og rapporteringssenteret, produserer materialet tilgjengelig på alle de offisielle FN språkene, i tillegg til portugisisk, swahili og hindi. FNs informasjonssentre (UNIC) arbeider globalt med det formål å utveksle og gi informasjon om aktuelle begivenheter og hendelser relatert til FN og verden. UNIC har publikasjoner på over 153 språk, og produserer regelmessig informasjon på 30 forskjellige språk i over 70 land. I tillegg ble det vedtatt gjennom en resolusjon i 1999 hvor generalforsamlingen i FN opprettet en «høytstående sekretariatssjef som koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet.

Flerspråklighet er en av grunnkjernene i FNs mandat, og dette understrekes av generalsekretærens ansvar for å integrere flerspråklighet i hele organisasjonen. Som den Akasaka påpekte: «Vi vet at det er en kobling mellom bevaring av språk, kultur og beskyttelsen av vårt biologiske mangfold.  Vi kan gjøre en forskjell hvis vi vil, og FN er klare til å samarbeide med troverdige, kreative, banebrytende partnere i dette arbeidet.»

Når vi fremmer mangfold, må vi også fremme flerspråklighet.

Les også:FN75 fremmer ansvarlig turisme

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19