FNs årlige kommisjon for likestilling er i gang

FNs 67. årlige kommisjon for likestilling (CSW67), som er FNs største årlige samling om likestilling og å styrke kvinner, finner sted i New York fra og med 6. mars til 17. mars. Temaet er innovasjon, teknologisk endring og utdanning i den digitale tidsalderen for å oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

Kvinnekommisjonen er det viktigste globale mellomstatlige organet dedikert utelukkende til å fremme likestilling og styrke kvinner. Den ble opprettet ved ECOSOC-resolusjon 11 (II) 21. juni 1946.

UN-WOMEN
Debatt og diskusjoner under temaet digitalisering, innovasjon og vitenskap står blant annet på agendaen. Foto: Katherine Hanlon/Unsplash

Kommisjonens årlige to-ukers sesjon samler representanter for FNs medlemsstater, sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-enheter ved FNs hovedkvarter i New York. Kommisjonen vedtar flerårige arbeidsprogrammer for å vurdere fremdriften og komme med ytterligere anbefalinger for å akselerere implementeringen av handlingsplanen. Disse anbefalingene tar form av omforente konklusjoner om et prioritert tema som er forhandlet. Kommisjonen bidrar også til oppfølgingen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling for å akselerere realiseringen av likestilling og styrke kvinner.

Teknologi for å styrke kvinner og jenter

Den digitale tidsalderen skaper nye muligheter for å forbedre livene til kvinner og jenter over hele verden. Digitale teknologier endrer raskt alle områder av livet, inkludert våre økonomiske, sosiale og politiske systemer – og etablerer nye inngangspunkter og plattformer for historisk marginaliserte grupper.

UN-INTERNATIONALWOMENSDAY
Likestillingskommisjonens møtedager sammenfaller med den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Foto: Unsplash/Karl Magnuson.

Det skaper også store trusler mot deres velvære. Online møteplasser gir nye arenaer for vold mot kvinner, og gir gjerningsmennene økt anonymitet og straffrihet. Diskriminering i teknologisektoren og skjevheter i automatiserte systemer viderefører og befester kjønnsulikhet. Mangelen på globale lover og regler gjør sårbare grupper ytterligere sårbare for rettigheter og personvernbrudd.

CSW67 streber etter å forme vår digitale fremtid til det bedre. I løpet av de neste to ukene vil regjeringer, sivilsamfunnsorganisasjoner, eksperter og aktivister fra hele verden komme sammen for å møte utfordringene, og fremme det enorme potensialet av teknologi, for å styrke alle kvinner og jenter.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19