FNs fredsbevaring i 75 år: Gir folk håp

Søren er major i det danske militæret. Han er for tiden utplassert som FNs militære observatør i United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) i Midtøsten.

Da han begynte i UNTSO i september 2022 var han på ingen måte en nykommer i internasjonal tjeneste for det danske forsvaret. Han hadde allerede tjenestegjort i FNs fredsbevaring i Sør-Sudan før sitt nåværende oppdrag. Før der igjen tjenestegjorde han i fire misjoner utenlands for NATO og dens koalisjoner.

UN-PEACEKEEPING-SDG
Sørens plikter utføres ofte i tårn med utsikt over en demilitarisert sone på grensen. © Privat samling

«Mitt 5. oppdrag var som stabsoffiser i FN-oppdraget i Sør-Sudan. Det var på mange måter forskjellig fra de fire første oppdragene. Jeg ønsket derfor å prøve et annet FN-oppdrag, denne gangen som observatør» forklarte Major Søren UNRIC. I henhold til dansk politikk for dansker som er utplassert i utlandet, omtaler vi ham kun ved fornavn.

75 år med fredsbevaring i UNTSO og FN

29. mai markerer 75-årsjubileet for FNs sikkerhetsråds resolusjon 50. Den banet vei for krasjonen av FNs første fredsbevarende oppdrag. Den første gruppen av militære observatører ble sendt til til regionen i juni 1948 for å observere og opprettholde våpenhvilen i den arabisk-israelske krigen.

UN-PEACEKEEPING-SDG
Søren feirer jul på vakt. © Privat samling

Den danske majoren er en av ti dansker som tjenestegjør i UNTSO. Han er en del av Team Wadi/Observer Group i Golan-Tiberias på den israelsk-syriske grensen. Det er 2-3 fredsbevarere fordelt på to observasjonsposter, hvor de observerer og rapporterer om eventuelle brudd på våpenhvilen.

Tjenesten er daglig delt inn i tidsperioder på 5-7 timers av gangen, hvor fredsbevarerne bytter på å være på vakt i et obsjonstårn. – Når du ikke er på vakt i tårnet, er det en rekke andre oppgaver som må utføres for å kunne holde observasjonspostene gående. Alt fra rengjøring, matlaging, vedlikehold og å sørge for at generatorene har drivstoff. Videre bruker vi fritiden vår til hobbyer slik som å trene, lese bøker eller se på filmer.

Kulturelt mangfold blant de ansatte

Hvert team består av rundt et dusin observatører fra like mange nasjonaliteter.

«Før oppdraget til UNTSO var det blant annet et tre uker langt kurs i Finland. Kurset hadde fokus på FN-prosedyrer, det kulturelle mangfoldet som er en del av å bo og jobbe i et multinasjonalt og flerkulturelt miljø. De fleste er derfor forberedt på det og tar nødvendige forholdsregler for å på best mulig måte gi rom for mangfold.

UN-PEACEKEEPING-SDG
UNTSOs hovedkvarter i Jerusalem. Opprettelsen av UNTSO markerte også begynnelsen på FNs fredsbevaring. © Hardscarf/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

De største utfordringene er imidlertid ikke nødvendigvis de kulturelle forskjellene mellom ansatte som kommer fra forskjellige hjørner av verden.

De største utfordringene ved å jobbe i FN er nok byråkratiet og samarbeidet mellom de sivile og militære elementene. Byråkratiet er en tidstyv og dreper initiativ og endring. Kulturforskjeller mellom sivilt og militært personell kan være et hinder for samarbeid. Hver del vil ha nytte av å prøve å forstå hverandres oppgaver bedre.»

Utgjør en stor forskjell

75 år etter de første observatørene ble sendt til Midtøsten, er fredsbevarerne fortsatt der. Likevel er det ingen ende på konflikten i sikte.

Søren erkjenner at man ikke kan være sikker på om han og kollegene utgjør en forskjell for freden i regionen, etter som «man kun kan gjette hva som hadde skjedd om vi ikke hadde vært her.»

UN-PEACEKEEPING-SDG
Sveitsiske fredsbevarende styrker på Golanhøydene. © VBS/DDPS/Creative Commons Attribution 3.0

«Jeg tror dog fortsatt at vi utgjør en forskjell som fredsbevarere,» sier han. – Først og fremst viser vår synlighet og upartiskhet at omverdenen er opptatt av situasjonen i området. Jeg tror og håper at det gir lokalbefolkningen håp om at de ikke blir glemt, og at det med tiden vil være mulig å anvende en ekte fredsavtale slik at folk kan leve i fred og harmoni med hverandre. Videre tror jeg også at vår tilstedeværelse gjør at partene tenker seg om to ganger før de eventuelt bryter ett eller flere av de avtalte punktene i våpenhvileavtalen.

Nye perspektiver og unike vennskap

Kulturelt mangfold er helt klart en utfordring i internasjonale operasjoner, men det er også en ressurs.

De kulturelle forskjellene er langt fra utelukkende begrensninger, slik som beskrevet ovenfor. – Kulturforskjeller er også veldig berikende. Å ha andre perspektiver på grunnleggende verdier er alltid sunt. Det er tankevekkende, og gir grunnlag for refleksjon og læring.

Den mest verdifulle erfaringen Søren har hatt som fredsbevarer er helt klart vennskapene. – Man skaper unike vennskap når man tilbringer så mye tid sammen i en verden der man er 100 prosent avhengig av hverandre, sier majoren.

UN-PEACEKEEPING-SDG
I 75 år har FNs fredsbevarende styrker reddet og endret liv i verdens mest skjøre politiske og sikkerhetsmessige situasjoner. © FN

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19