FNs Gaza-koordinator på EU-møte: «Sterk støtte til innsatsen på bakken»

FNs koordinator for humanitær bistand og gjenoppbygging i Gaza sier at hjelpen ikke bare er utilstrekkelig, men også «stadig vanskeligere å distribuere».

Sigrid Kaag, som ble utnevnt til stillingen sent i fjor, orienterte i går EUs utenriksministre i Brussel.

De humanitære operasjonene til FN og partnerne fortsetter å bli utsatt for tilgangsnekt, forsinkelser, hindringer, kommunikasjonssvikt og flere farer – inkludert skarpe skudd.

På møtet diskuterte Kaag og EUs utenriksministre hvordan man kan forbedre den humanitære tilgangen til Gaza for å sikre at hjelpen når frem til de mange som trenger den. Kaag sa til journalister etter møtet at de sterkt støttet oppdraget og innsatsen på bakken.

Kaag FNs koordinator for humanitær bistand og gjenoppbygging i Gaza sa at sikkerhetsforholdene, uavhengig av militære operasjoner, på grunn av det som kalles ‘selvdistribusjon’ av desperate sivile, men også plyndring og kriminalisering, hindrer det humanitære samfunnets – FN og internasjonale eller lokale frivillige organisasjoner, Innsats for å levere hjelp til de menneskene som faktisk trenger det

Barn leker
Foto: UNRWA

Plan for humanitær hjelp

Siden hun ble utnevnt 8. januar, har Kaag, som er tidligere visestatsminister i Nederland. Lagt frem en innledende rapport for Sikkerhetsrådet med viktige observasjoner. Anbefalinger om forsyningsruter og tilgang til Gaza til lands, til sjøs og i luften.

FN, EU og Verdensbanken skal gjennomføre en første vurdering av de fysiske skadene innen begynnelsen av mars.

 

Les mere on Gaza på UNRICs sider her:

Marwán synger en «akutt vuggevise for barna i Gaza»

Gaza: Konflikten med flest drepte journalister

Tre nordiske institutter skal granske UNRWA

UNRWA: oppfordrer land til å omgjøre beslutningen om å stanse støtten

Å stanse bidragene til UNRWA kan få katastrofale konsekvenser

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19