FNs generalforsamling krever slutt på volden i Syria

0
659
syria GA

syria GA
16.05.13 – FNs generalforsamling uttrykte alvorlig bekymring over den stadig økende volden i Syria, og vedtok i går en resolusjon som gjentok oppfordringen til rask fremgang mot en politisk overgang – «den beste muligheten til å løse situasjonen på en fredelig måte».

107 av FNs 193 medlemsland stemte for resolusjonen, mens tolv stemte mot og 59 avholdt seg fra å stemme. I teksten ble det blant annet uttrykt sinne over stadig stigende dødstall i Syria. FN anslår at flere titusener har blitt drept som følge av konflikten i landet. Resolusjon fordømmer det syriske regimet for økende bruk av tunge våpen, i tillegg til pågående «utbredte og systematiske alvorlige brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter». Resolusjonen støtter også fjorårets etablering av Nasjonalkoalisjonen av syriske revolusjons- og opposisjonskrefter.

Qatar stod bak resolusjonen, som var godt støttet av de arabiske landene i generalforsamlingen. Resolusjonen ber verdenssamfunnet om å bidra med sårt trengt økonomisk støtte for å hjelpe naboland å svare til de økende humanitære behovene til syriske flyktninger og berørte områder. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og internt fordrevne bes i tillegg om å sende inn en rapport om den svært vanskelige situasjonen for fordrevne i landet innen 90 dager.