Norge valgt til Det økonomiske og sosiale rådet

0
649

De 18 nye medlemmene i Det økonomiske og sosiale rådet starter sin treårige periode 1. januar 2009. Landene er Elfenbenskysten, Guatemala, Ny-Guinea, Frankrike, Tyskland, Hellas, India, Japan, Liechtenstein, Mauritius, Marokko, Namibia, Peru, Portugal, Saint Og, Saudi Arabia og Venezuela.

De 18 medlemmene som slutter var Angola, Østerrike, Benin, Kuba, Tsjekkia, Frankrike, Hellas, Ny- Guinea, Guyana, Haiti, Japan, Liechtenstein, Madagaskar, Mauritania, Paraguay, Portugal, Saudi- Arabia og Sri Lanka.

De nye medlemmene ble valgt av Generalforsamlingen etter dette systemet: Fire fra Afrikanske stater, tre fra Asiatiske stater, en fra Øst- Europeiske stater, fire fra latin- Amerika og Karibia, og fire fra Vest- Europa og andre stater.

Før disse valgene har Generalforsamlingen godkjent en oppfordring fra Island om å avslutte sitt sete for gruppen for Vest- Europa og andre stater for 2008. Island ga setet sitt til Norge, som deretter ble valgt til Rådet for en periode på ett år fra 1. januar 2009.