Internasjonal AIDS-dag 1. desember 2010

0
732
alt

alt

Ingen HIV infeksjoner. Ingen diskriminering. Ingen AIDS relaterte dødsfall.

På internasjonal AIDS-dag har vi all grunn til å være stolte. HIV infeksjoner og AIDS relaterte dødsfall har blitt redusert med nesten 20 prosent. Det er færre smitte tilfeller og færre AIDS relaterte dødsfall.

56 land har redusert eller stabilisert forekomsten av HIV smitte, og vi har nådd FNs tusenårsmål som omhandler bekjempelsen av HIV og AIDS. Familier, lokalsamfunn, regjeringer og UNAIDS har samarbeidet om bekjempelsen av epidemien og resultatet er vellykket. Man ser politisk vilje, godt lederskap og stort engasjement.

Men suksessen kom ikke av seg selv. I dag sørger vi over de nære vi har mistet, familie og venner. Omtrent 30 millioner menneskene har dødd av AIDS. Per i dag er det 10 millioner mennesker som venter på behandling. Gruppen opplever fortsatt stigmatisering og i noen land risikerer de straffeforfølgelse. På denne dagen kan vi vise vårt engasjement i bekjempelsen av HIV og AIDS og anerkjenne ansvaret vi alle har. Vi håper å bekjempe HIV smitte fra mor til barn innen 2015. Ingenting gir mer håp enn tanken på en generasjon uten AIDS i vår levetid.

På internasjonal AIDS-dag oppfordrer vi til samarbeid og bekjempe HIV og AIDS. 

(Kilde: FNs organisasjon for bekjempelse av HIV/AIDS, UNAIDS)