FNs generalsekretær etterlyser større ambisjoner i kampen mot global oppvarming

På 75-årsmarkeringen av FNs første generalforsamling etterlyste FNs generalsekretær António Guterres økte ambisjoner i kampen mot global oppvarming.

Et styrket globalt samarbeid er ikke bare nødvendig for kampen mot pandemien, men også klimaet, understreket generalsekretæren.

I sin tale gjennomgikk Guterres flere av generalforsamlingens suksesshistorier over de siste tiårene. Forsamlingen «har forbedret den globale helsen, leseferdigheter, levestandarder og beskyttet menneskerettigheter og likestilling.»

Den første kvinnen på talerstolen var norsk

Representanter fra 51 land møttes for første gang til generalforsamling i London bare måneder etter slutten på andre verdenskrig og stiftelsen av FN. I dag har FN mer enn 193 medlemsstater, men budskapet er det samme; samarbeid for å sikre fred, utvikling og menneskerettigheter.

Foto: UNPhoto

Den første generalforsamlingen var i all hovedsak en mannlig affære. Da den norske delegaten Frieda Dalen tok plass ved talerstolen i 1946, ble hun den første kvinnen som talte til generalforsamlingen. Hennes iherdige innsats som lærer og organisasjonsleder, i tillegg til viktige bidrag til den norske motstandsbevegelsen under den tyske okkupasjonen, bidro til at nettopp Dalen som første kvinnelige taler var passende.

Prekære utfordringer

Generalsekretærens tale på 75-årsmarkeringen bar preg av nødvendigheten for økt engasjement. Til tross for viktig fremgang står verden fortsatt overfor prekære globale utfordringer. Særlig fattigdom og matsikkerhet har opplevd en markant økning som følge av COVID-19. Videre er også utviklingen av geopolitiske spenninger og spredningen av kjernefysiske våpen alvorlige problemområder. Cyberkriminalitet og spredningen av falsk informasjon er også skadelige trender som må motarbeides på globalt nivå.

For FN er den største utfordringen, på bakgrunn av en medlemsundersøkelse med fler enn halvannen million deltagere, global oppvarming.

«Klimakrisen har allerede inntruffet, og den globale responsen har vært fullstendig mangelfull. Det siste tiåret var det varmeste i menneskets historie. Karbondioksidnivået er rekordhøyt,» sa generalsekretæren.

Les også: FN tar ledelsen når globale problemer oppstår

Alvorlige konsekvenser

Med FNs klimakonferanse (COP26) i Glasgow neste november, har generalsekretæren satt karbonnøytralitet som høyeste prioritet for FN i 2021. Guterres advarte mot de alvorlige konsekvensene dersom vi ikke imøtekommer dette målet.

«Hvis vi ikke forandrer kurs er vi på vei mot katastrofale temperaturstigninger på mer enn 3 grader i dette århundre. Det biologiske mangfoldet kollapser med mer enn 1 million utrydningstruede arter og økosystemer forsvinner. Dette er en krig mot naturen – en krig uten noen vinnere.»

Les mer her

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19