A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Tar ledelsen når globale problemer oppstår 35/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Som verdens eneste virkelig verdensomspennende organisasjon, har FN blitt verdens fremste forum for å finne løsninger på de utfordringer som trosser landegrenser og ikke kan løses av ett land alene.

FNs opprinnelige formål var å sikre fred, beskytte menneskerettigheter, etablere et rammeverk for folkeretten og fremme økonomiske og sosiale fremskritt. I løpet av de 75 år som har gått siden FNs opprettelse har organisasjonen tatt på seg nye utfordringer som klimaendringer, flyktningeproblemer og AIDS-epidemien.

Konfliktløsing og fredsbevaring er fortsatt blant FNs mest synlige bidrag til en fredeligere og mer rettferdig verden, men FN og dens underorganisasjoner bidrar også med en lang rekke andre aktiviteter for å forbedre folks liv – alt fra katastrofehjelp, utdanningstilbud og beskyttelse av kvinners rettigheter, til å sørge for en forsvarlig bruk av atomenergi.

FNs første miljøkonferanse (Stockholm, 1972) bidro til å varsle verdens ledere om hvilke farer vår planet står overfor. Den første verdenskonferansen om kvinner og deres behov (Mexico City, 1985) satte kvinners menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene på den internasjonale dagsorden. Andre viktige FN-ledede toppmøter inkluderer historiens første internasjonale konferanse om menneskerettigheter (Teheran, 1968), verdens første befolkningskonferansen (Bucuresti, 1974) og verdens første klimakonferansen (Genève, 1979). Disse toppmøtene samlet eksperter, sivilsamfunn og verdensledere og førte til viktige globale tiltak. Regelmessige oppfølgingskonferanser har bidratt til å opprettholde den endringsvilje som ble skapt under de første FN-ledede toppmøtene.

fn 75 norge

Aktuelt

11 måter FN gjør verden til et bedre sted...

Hvert år produserer FN et lite kort som får plass i lommeboken, som trekker...

Kampen mot rasisme og for likeverd

Verden krever likeverd. Over hele verden protesterer mennesker mot rasisme etter at afroamerikanske George...

75 måter å utgjøre en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Nasjonale myndigheter bruker FN som...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Stanser spredningen...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Verdens helseorganisasjon (WHO) bidro til...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper verdens...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs kontor for narkotika og...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19