FNs generalsekretær mener oljeindustrien må holdes ansvarlig

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at noen produsenter av fossilt brensel var fullt klar over konsekvensene bruken deres hadde på klimaet.

I en tale til World Economic Forum i Davos, Sveits, sa Guterres at menneskeheten «flørter med klimakatastrofer».

«Forpliktelsen til å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader går nesten opp i røyk. Uten ytterligere handling er vi på vei mot en 2,8-graders økning,» sa Guterres.

Han sa at konsekvensene ville være ødeleggende, flere deler av planeten vår ville være ubeboelig, og at det for mange ville bety en dødsdom.

«Vi fikk i forrige uke vite at visse produsenter av fossilt brensel på 1970-tallet var fullt klar over at deres kjerneprodukt hadde negative innvirkninger på planeten vår. Og akkurat som tobakksindustrien overså de fullstendig sin egen vitenskap. I likhet med tobakksindustrien, må de ansvarlige stilles til ansvar.»

Oil-production-Leboutillier
Oljeproduksjon. Foto: Chris Leboutillier/Unsplash

Skillet mellom Nord-Sør

Generalsekretæren uttrykte sine bekymringer for øst-vest-skillet og den mulige frakoblingen av verdens to største økonomier. Han sa at skillet mellom nord og sør samtidig blir dypere.

«Jeg er ikke overbevist om at den rikere verden og deres ledere virkelig forstår graden av frustrasjon og til og med sinne i det globale sør,» sa Guterres.

Han anklaget finanssystemet for å være «moralsk konkurs» og sa at systemiske ulikheter forsterker samfunnsmessige ulikheter.

«Et system der de fleste av verdens fattigste land har sett sine gjeldstjenestebetalinger
skyte i været med 35 % bare det siste året.»

Han ba om å «reformere og bygge rettferdighet inn i det globale finanssystemet.»

«Jeg har oppfordret G20 til å bli enige om en global SDG-stimuleringsplan som vil gi støtte til land i det globale sør – inkludert de sårbare mellominntektene.

De trenger nødvendig likviditet, gjeldslette og restrukturering – så vel som langsiktige utlån – for å investere i en bærekraftig utvikling.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19