FNs Generalsekretær oppnevner Hervé Ladsous fra Frankrike til Undergeneralsekretær for Fredsbevarende Operasjoner

0
647

FNs Generalsekretær Ban Ki-moon annonserte idag oppnevnelsen av Hervé Ladsous fra Frankrike til Undergeneralsekretær for Fredsbevarende Operasjoner. Ladsous tar over etter Alain Le Roy.

Generalsekretæren er takknemlig for Le Roy’s engasjerte bidrag til FN og for hans lederskap av organet for fredsbevarende operasjoner i en veldig utfordrende periode.
Som erfaren diplomat har Ladsous omfattende erfaring med diplomatiske forbindelser, oppnådd ved hans tjeneste ved flere forskjellige land. Han bringer også med seg erfaring i å håndtere politisk dømmekraft, sterke egenskaper i krisehåndtering, spesielt innenfor fredsarbeid, og har inngående kjennskap til de utfordringene FN møter hver dag. Hans evne til å bringe parter sammen er anerkjent av kolleger over hele verden.

Ladsous har hatt en rekke posisjoner innenfor det franske ministeriet siden 1971. Som ung diplomat har han tjenestegjort i Hong Kong, Canberra, Beijing og ved FNs permanente kontor i Geneve. Etter å ha vært assisterende direktør ved Amerikakontoret ble han oppnevnt som Chargé d’affaires i Haiti. Han ble så vararepresentant for FN i New York.

Ladsous tjenestegjorde som fransk ambassadør, permanent representant til organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa i Wien, og som ambassadør til Indonesia, Øst-Timor. Han har siden hatt seniorposisjoner i Paris som talsmann for ministeriet og ekspedisjonssjef for Asia og Oseania.

Før sin nåværende posisjon som administrator ved Utenriksdepartementet var han ambassadør til Folkerepublikken Kina.

Ladsous er utdannet jurist og har et diplom i Kinesisk og Malay Indonesisk fra National School of Oriental Studies i Frankrike.

Han er født i 1950, er gift og har tre barn.

                                                                                                                                                                                                                                           New York, 2 September 2011