Generalsekretærens budskap på internasjonal dag for kvinner fra landlige områder

0
655
alt

FORENTE NASJONER

alt

15.oktober 2010

I dag setter vi fokus på kvinner fra landlige områder og deres viktige bidrag til utvikling. Kvinner fra landlige områder arbeider som bønder, fiskere, gjetere og entreprenører. De sørger for opprettholdelsen av ulike etniske identiteter, viderefører tradisjonell kunnskap og bærekraftig metoder. De er omsorgspersoner, foreldre og formyndere. De spiller en viktig rolle i landbruksutvikling, matvaresikkerhet, tilgang på næringsrik kost og forvaltning av naturressurser. 

I år sammenfaller internasjonal dag for kvinner fra landlige områder med det internasjonale ungdomsåret. Dette setter økt fokus på likestilling og unge kvinner og jenters deltakelse i bærekraftig lokal og nasjonal utvikling.

Kvinner fra landlige områder utfører mesteparten av jordbruksarbeidet i utviklingsland, men jobber under dårlige arbeidsforhold med lav lønn og ingen sosial sikkerhet. De står for mesteparten av verdens globale matproduksjon, men blir ofte ekskludert fra å utvikle sine egne selskaper og tjene på sitt arbeid. Kvinner utnytter og tar vare på naturressurser, men har sjelden innflytelse i beslutningsprosesser angående forvaltningen av disse ressursene. Kvinner er formyndere og styrere i hjemmet, men sjelden er ansvaret likt fordelt mellom kviner og menn, og en kvinnes stemme er verdt mindre enn en manns.

I toppmøte om FNs tusenårsmål i New York i forrige måned forpliktet alle medlemsland seg til å sikre lik tilgang for kvinner fra landlige områder på ressurser, land, finansiering, teknologi, opplæring og markeder. De forpliktet seg også til å fremme deltakelse av landsbykvinner på lik linje med menn i nasjonal utvikling.

På denne dag oppfordrer jeg alle myndigheter og samfunn verden over til å opprettholde forpliktelsene sine så rettighetene til jenter og kvinner fra landlige områder blir overholdt. Dette inkluderer retten til eiendom, arv, helsetjenester, utdanning og ikke-vold.