FNs klimapanel: Kan med 95% sikkerhet si at klimaendringene er menneskeskapte.

0
654
UN Photo/Eskinder Debebe

UN Photo/Eskinder Debebe
27. SEPTEMBER, 2013 – Den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) slår fast at de med 95% sikkerhet kan si at klimaendringene er menneskeskapte. Rapporten konkluderer med at menneskeskapte klimaendringer er noe vi tydelig kan se verden over. Takket være flere og bedre observasjoner, samt en dypere forståelse av klimasystemets respons og bedre prediksjonsmodeller, har mengden beviser økt.

I hvert av de foregående tre tiår har det vært varmere på jordens overflate enn i noen tidligere tiår siden 1850, slår rapporten fast. Rapporten, som blir offentliggjort i sin helhet på tirsdag, ble i dag godkjent av medlemsstatene i FNs klimapanel i Stockholm, Sverige. Rapporten er en av tre deler som skal offentliggjøres i løpet av året. Del 1 tar for seg den naturvitenskapelige delen av rapporten.

Thomas Stocker, som er en av lederne av arbeidsgruppen ansvarlig for del 1, uttalte i dag: «Fortsatte utslipp av drivhusgasser vil skape en fortsatt oppvarming og endre alle komponentene i det klimatiske system. Å begrense videre oppvarming vil kreve betydelige kutt i utslipp av drivhusgasser.»

«Hetebølger er mer sannsynlige til å inntreffe oftere, og vare lengre. Etterhvert som jorden varmes opp forventer vi en eskalering i mengden nedbør i regioner som allerede mottar mye nedbør, og en redusering av nedbør i områder som for øyeblikket mottar lite nedbør.» la han til.

«Etterhvert som havene varmes opp og isbreer og innlandsis smelter, vil det globale gjennomsnittlige havnivået fortsette å øke, men ved en raskere rate enn vi har opplevd de siste 40 år», sa Qin Dahe, som også er en av lederne av arbeidsgruppen.

Rapporten noterer at arktis smelter raskere enn forventet, spesielt på Grønland. I 2001-2011 smeltet den arktiske isen seks ganger raskere enn i det tidligere tiår. Smelting av isbreer fører til økene havnivå. Rapporten slår fast at havnivåene i 2100 kan øke med en meter i forhold til dagens nivå.

The Summary for Policymakers of the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5) er tilgjengelig på nettstedene www.climatechange2013.org  eller www.ipcc.ch.