Afrika har langt igjen til Tusenårsmålene ifølge FN-rapport

0
643

”Selv om penger ikke vil løse alt, er mangelen på finansiell støtte til Afrika en viktig grunn til at antallet afrikanske land som er på vei til å nå Tusenårsmålene idag er lik null” Guido Schmidt-Traub, sjef for MDG Support Team for FNs utviklingsprogram (UNDP)

Afrika har fortsatt langt igjen til Tusenårsmålene på tross av vekst og styrkede institusjoner, ifølge visegeneralsekretær Asha-Rose Migiro som ber om internasjonal støtte til kontinentet. Ifølge Migiro er G8-møtet i Heiligendamm en mulighet for viktige donorland til å lage konkrete tidsplaner for hvordan de vil øke sin assistanse til afrikanske land.

FN-rapporten viser at antall mennesker som lever på under en dollar per dag har jevnet seg ut siden 1999, samtidig som antall elever i grunnskolen er økende i land som Ghana, Kenya, Tanzania og Uganda. I tillegg har man fått kontroll over malaria i Nigeria, Togo og Zambia.

Blant utfordringene fremhevet Migiro de sjokkerende høye dødsratene blant fødende kvinner og den raske spredningen av HIV/AIDS. Hun understreket at alle utfordringene kan løses ved hjelp av ressurser, ferdigheter og teknologi som det internasjonale samfunnet sitter på, så lenge regjeringer i både afrikanske land og donorland opprettholder sine forpliktelser.

Les rapporten her