Ban Ki-moon oppfordrer den yngre generasjonen til å ta bedre vare på Jorden enn det hans egen har gjort

0
689
FNs generalseretær Ban Ki-moon oppfordret i dag den yngre generasjonen, stilt overfor klimaendringer, til å ta bedre vare på Jorden for å enn det hans egen har gjort.

”Vi er alle delaktige i den globale oppvarmingsprosessen. Vaner som ikke er bærekraftige er dypt forankret i våre dagligliv. Men av mangel på besluttsomme tiltak, vil den virkelige kostnaden av våre handlinger bli båret av fremtidige generasjoner, og det vil begynne med deres,” sa Ban på FNs internasjonale skolekonferanse som holdes i Generalforsamlingens sal i New York.

”Det ville være en samvittighetsløs arv, en som vi alle må samles om for å forhindre. Slik det forholder seg i dag, vil skadene allerede påført vårt økosystem ta tiår, om ikke århundrer, å snu på – hvis vi handler nå.’

”Dessverre har min generasjon vært nokså likegyldige i behandlingen av vår eneste planet. Men jeg har forhåpninger til at dette endelig er i ferd med å endres. Og jeg har også forhåpninger til at deres generasjon vil vise seg å være langt bedre forvaltere av vårt miljø. Faktisk, når jeg ser meg om i denne salen i dag, har jeg en sterk følelse av at dere allerede er det,” tilføyde han.

Les mer (på engelsk)